Vad tycker du om naturfolken och att de äter kött?


aboNaturfolkens dödande av djur är självfallet inte något som bör ha hög prioritet sett till allt annat förtryck av djur. Djuren hålls inte fångna, det är en större uppoffring för dessa grupper att sluta upp med jakt, och det är en liten kvantitet djur vi talar om. Dock är ju frågan mest aktuell på så vis att den används som motargument mot djurrätt. Och då menar jag att den rimligaste etiken principiellt inte rättfärdigar djurförtyck för att det är naturfolk som förtrycker och skapar lidande. Vi anser knappast att kannibalism, organiserad våldtäkt, människooffrande, könsstympning, mord på barn etc, är ok om det är `naturfolk` som begår handlingarna. Att det är djur som är offer för likvärdigt lidandeskapande bör väl knappast förändra det hela. Om man tycker att det är okej när naturfolk förtrycker djur, så är man speciecist vill jag påstå. Att man inte visar respekt för naturfolkens kultur om man intar denna attityd är ett ohållbart påstående. Det är lika orimligt som att säga att man inte kan vara emot könsstympning och samtidigt ha respekt för andra kulturer. Är man konsekvent anti-speciesist, vilket jag tycker man bör försöka vara så bör man inte acceptera djurförtryck för att det är en viss typ av människor som utför handlingarna. Man bör också tror jag, vara försiktig med att ge kulturer eller sedvänjor etc, egenvärde. Jag tror att naturfolk precis som vi i vår kultur, skulle må bättre och bidra med mer positivt om de gjorde sig av med sina fördomsfulla traditioner och föreställningar.


Kommentera