Stefan Edman kräver en mera långsiktig och klok politik, globalt och i EU

Läs gärna denna politiskt märkliga text av Stefan Edman: http://www.malmedel.nu/text.php?textID=4428

2010 var historiens näst värsta hungerår, med 925 miljoner hungriga. Men Stefan Edman verkar ändå optimistisk:
Förra året kunde 98 miljoner människor ta sig upp ur hungerns helvete – tack vare bättre ekonomisk tillväxt och lägre livsmedelspriser jämfört med 2009. Om denna positiva trend håller i sig borde världen kunna nå FNs Millenniemål, det vill säga ”bara” hälften så många hungriga 2015 som 1990.”

Stefan Edman verkar inte kräva någon sorts köttskatt, exempelvis skatt på mättat fett som nu införs i Danmark, eller någon annat skarpt politiskt styrmedel för att få ner köttkonsumtionen. Boskapsuppfödning upptar nämligen 70 procent av världens jordbruksmark och den ökande konsumtionen av kött är huvudorsaken på lång sikt till högre matpriser och utbredd svält.

Istället väljer Stefan Edman att spruta ut meningslösa plattityder:
Här krävs förstås en mera långsiktig och klok politik, globalt och i EU. Men själva kan vi ju också bidra: Äta sundare, sluta slänga mat, delta i solidaritetsaktioner. Hungern kan och måste utrotas – och det är bråttom!

Min kommentar till Stefan Edman är: Det är långsiktig och klok politik, globalt och i EU att du själv bidrar till matdebatten genom att komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa världshungerproblematiken, exempelvis genom: köttskatt, sänkt moms på vegetabilier, preciserat mål för minskning av köttkonsumtionen, minskade jordbrukssubventioner eller införandet av vegetariska dagar i kommunernas verksamheter.


Kommentera