Kameraövervakning stärker svenskt kött


Den här artikeln är skriven i syfte att minska den totala köttkonsumtionen, förutom att djurskydd i sig också har ett visst egenvärde. Ett stärkt fokus på djurskydd ökar köttpriset, vilket minskar antalet dödade djur, samtidigt som svenska bönder gynnas eftersom begreppet DJURSKYDD ligger i kärnan av deras varumärke. Min farfar och farbror var förresten köttbönder.


Begreppet Svenskt Kött är helt avgörande för den svenska marknadsandelen på vår inhemska köttmarknad. Jag är besviken på LRF som har förstört begreppet genom att ha lobbat under lång tid, för kortsiktig vinnings skull, för att undvika en seriös djurskyddstillsyn. Viktiga marknadsandelar gentemot utlandet har kastats bort. Det är nu lika bra att erkänna det alla sakkunniga redan vet: Djurskyddstillsynen då den låg under kommunerna var värdelös med något enstaka undantag och då länsstyrelserna tog över för ett år sedan blev det inte bättre.
Tyvärr verkar det som att LRF försöker trixa vidare med låtsasåtgärder för djurskyddstillsynen istället för att komma med effektiva åtgärder. Det mest effektiva förslaget är att införa obligatoriska kameror i djuruppfödningslokalerna som alla får tillgång till via internet. Det möjliggör för länsstyrelserna, veterinärerna, media och djurskyddsorganisationer att på ett opartiskt sätt jämföra olika gårdar, när som helst, dygnet runt. Öppenhet är enda vägen till allmänhetens förtroende och gör att branschen slipper aktivister som smygfilmar på nätterna.
Problemet är att våra redan hårt ekonomiskt prövade bönder inte har råd att lägga mer pengar på djurskydd eftersom konsumenterna inte vill betala för ett dyrare kött.  En marknadsekonomisk lösningen på detta är att införa en konsumtionsskatt på kött som används för att finansiera kameraövervakning.
De administrativa kostnaderna för att införa en sådan skatt, sett på lång sikt, är  försumbara eftersom köttskatt rimligtvis ändå kommer att införs så småningom som en logisk följd av en strävan efter ett system med rättvisa klimatskatter som även inkluderar maten. Kött står nämligen för en allt större del av växthusgaserna. Enligt en färsk rapport (nov-09) från World Watch Institute står köttindustrin för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.
När väl förtroendet för det svenska djurskyddet är säkrat är det tid för att med full kraft attackera djurplågeriet hos våra utländska konkurrenter samt konfrontera de svenska butikskedjor som marknadsför oetiskt kött. Lyckas vi koppla Svenskt Kött till ett gott djurskydd öppnar sig också i det långa loppet en internationell jättemarknad.
Referenser
Köttet står för mer än hälften av världens växthusgaser.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
Livestock’s long shadow
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf

Att begreppet svenskt kött associeras med världens bästa djurskydd är helt avgörande för att hålla uppe den svenska marknadsandelen på vår inhemska köttmarknad. Jag är besviken på LRF som har förstört begreppet genom att ha lobbat under lång tid, för kortsiktig vinnings skull, för att undvika en seriös djurskyddstillsyn. Viktiga marknadsandelar gentemot utlandet har kastats bort. Nu återstår bara att erkänna det alla sakkunniga redan vet: Djurskyddstillsynen då den låg under kommunerna var värdelös med något enstaka undantag och då länsstyrelserna tog över för ett år sedan blev den inte bättre.

Tyvärr verkar det som att LRF försöker trixa vidare med låtsasåtgärder för djurskyddstillsynen istället för att komma med effektiva åtgärder. Det mest effektiva förslaget är att införa obligatoriska kameror i djuruppfödningslokalerna som alla får tillgång till via internet. Det möjliggör för länsstyrelserna, veterinärerna, media och djurskyddsorganisationer att på ett opartiskt sätt jämföra olika gårdar, när som helst, dygnet runt. Öppenhet är enda vägen till allmänhetens förtroende och gör att branschen slipper aktivister som smygfilmar på nätterna.

Ett problem är att våra redan hårt prövade bönder inte har råd att lägga mer pengar på djurskydd eftersom konsumenterna inte vill betala för ett dyrare kött.  En marknadsekonomisk lösningen på detta är att införa en konsumtionsskatt på kött som används för att finansiera kameraövervakning.

De administrativa kostnaderna för att införa en sådan skatt, sett på lång sikt, är  försumbara eftersom en köttskatt rimligtvis ändå kommer att införas inom ett antal år som en logisk följd av en strävan efter ett system med rättvisa klimatskatter som även inkluderar maten. Kött står nämligen för en allt större del av växthusgaserna. Enligt en debattartikel (nov-09) från World Watch Magazine står köttindustrin för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.

När väl förtroendet för det svenska djurskyddet är säkrat är det tid för att med full kraft attackera djurplågeriet hos våra utländska konkurrenter samt konfrontera de svenska butikskedjor som marknadsför oetiskt kött. Lyckas vi koppla Svenskt Kött till ett gott djurskydd öppnar sig också i det långa loppet en internationell jättemarknad.

Referenser

Växthusgaserna har en varierande atmosfärisk livstid, vilket gör att vetenskapsmännen kan beräkna köttets klimateffekt på olika sätt. Enligt en artikel i World Watch Magazine står djurhållningen för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

FN:s djuruppfödningsrapport Livestock’s long shadow
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf

Köttätande är synd


jesusVille bara säga detta: Nu går jag ur kyrkan eftersom man legitimerar köttätande med allehanda teologiskt trams. Det kan jag av etiska skäl inte acceptera.

Tro inte att jag är bitter nu eller att jag har tappat tron. Tvärtom, jag ber varje afton för mina nära och kära och för alla världens medmänniskor som lider och har det svårt. Jag tror också på en god Gud som aldrig är långt borta även om vi går vilse. Hon finns där i vårt inre då vi är skapade av samma stjärnstoft. Med samma ögon som vi ser Gud ser hon oss. Varje varelse är i sanning ett Guds ord. Jesus vittnar hela tiden om en Gud som är kärlek, ande och sanning. Det är en Gud som bor i våra hjärtan och som har skapat både djur och människor.

Gör vi våra hjärtan hårda och firar vår mästares födelsedag genom att äta styckmördade grisar får vi också ta konsekvenserna. Köttet står för en allt större del av växthusgaserna. Skogarna huggs ner för foderodling. Influensor frodas i djurfabrikerna och Världscancerfonden varnar för att rött kött ger cancer samtidigt som det mättade fettet göder hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom leder den ökade köttkonsumtionen till svält eftersom matpriserna ökar då foderproduktionen kräver enormt mycket jordbruksmark. Sammanfattningsvis: Med det onda öga som vi ser på djuren ser också Gud på oss.

Jesus dömde inte människor, men han var modig och drev med en piska av repstumpar ut de som sålde oxar, får och duvor från offertemplet i Jerusalem. Jesus agerande var knappast en spontan handling utan en väl genomtänkt symbolisk aktion med ett djupt etiskt budskap: Gud har inte behag till grymt dödande och Jesus har kommit för att frivilligt offra sig i kärlek för att även göra slut på blodsofferkulturen.

Det är dags för kyrkan att våga konfrontera de samhällskrafter som av ekonomiska orsaker upprätthåller den höga köttkonsumtionen. Jag tänker speciellt på LRF och de bondeägda livsmedelsföretagen. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 80 % av Sveriges jordbruksmark används till djuruppfödning i form av foderodling och betesmarker. Köttfrågan är så mycket mer än bara en privatmoralisk fråga. Det är en konkret andlig fråga som kyrkan måste ta tag i om man inte vill förlora den nya generationens sökare som tenderar att äta vegetariskt i allt större utsträckning.
Jonas Norberg

Förtydligande från ledande klimatforskare: Det enskilt viktigaste är att sluta äta kött

Vi har sett en allt aggressivare  köttlobby som trummat ut budskapet ”Svenskt/norskt/engelskt/holländskt (beroende på vilket land den lokala lobbyn verkar i) kött är klimatsmart!”.

Nu slår James Hansen tillbaka. Han är chef för Nasa Goddardinstitutet för rymdforskning och anses av många vara världens ledande klimatforskare. Han uttrycker det vetenskapliga forskningsläget med det tydliga budskapet:

“The single action that a person can take to reduce carbon emissions is vegetarianism.”

Se Video:

httpv://www.youtube.com/watch?v=sqN60UIbtrA&eurl

Video: Köttkonsumtionen står för 20 % av svenska växthusgaser

kott5 Kraftig ökning av köttätandet, miljön påverkas allt mer.

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent från 1990 till 2005, visar en forskningsrapport.  I genomsnitt äter svensken 200 gram kött om dagen, eller 700 miljoner kilo om året sammanlagt för alla svenskar. Vi har gått från en hög nivå 1990 och ökat 50 procent, säger forskare på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, http://www.sik.se/.

Växthusgasutsläppen från köttätandet i Sverige har också ökat kraftigt och står nu för en femtedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Forskarna slutsats är att om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste vi äta mindre kött.

httpv://www.youtube.com/watch?v=3sJOjTvLXDg

Lika naturligt att stänga ute köttlobbyn som tobakslobbyn från våra skolor


tobak1Varje vardag äter jag skolmat med jobbet. Jag tycker verkligen om mattanterna även om vi har lite olika åsikter. De tycker till exempel att jag måste ha läkarintyg för att få dricka av havremjölken. Men våran största konflikt gäller köttet. De är fast övertygade om att det är bra för barnen att det serveras kött nästan varje dag!!! Hmm, jag misstänker att köttlobbyn har varit framme…

Här kommer en insändare som jag har skrivit angående ämnet:

Skolmatens fiender
Som gammal liberal gräsrotsaktivist jublade jag när partisekreteraren Schlingmann sa de förlösande orden ”Väljarna ska tryggt kunna veta att vi inte sitter i knäet på vare sig särintressen eller lobbyister” på M:s arbetstämma i fredags. Visst, lobbying kan främja demokratin men allt för ofta bedrivs den oseriöst utan tydlig avsändare. Risken finns att resursstarka särintressen skaffar sig inflytande på bekostnad av allmänintresset.

Ett exempel är Skolmatens Vänner som är en förening som ofta får utrymme i media. De säger sig värna om våra barns hälsa. En närmare granskning visar dessvärre att Skolmatens Vänner, som finansieras av LRF och de bondeågda livsmedelsföretagen, far med grov osanning. Skolmatens Vänner har inte barnens bästa för ögonen. Målet är uppenbart att sälja så mycket som möjligt av finansiärernas produkter till kommunerna. För skattebetalarnas pengar och på bekostnad av barnens hälsa. I pressmeddelandet ”Skolmatens kvalitet och näringsinnehåll hotas” larmas det om ”färre serveringar av kött”. Vidare rekommenderar de gigantiska köttportioner på sin hemsida: ”En lämplig portionsstorlek av kött är ca 110-120 g”. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 80 procent av Sveriges jordbruksmark används till djuruppfödning i form av foderodling och betesmarker, vilken naturligtvis styr LRF:s preferenser.

Det är viktigt att skolorna är korrekt informerade om vilken mat som enligt etablerad forskning är bäst för barnens långsiktiga hälsa. På Världscancerfondens hemsida står det tydligt och klart att man helt avråder från alla processade charkvaror, som korvar och pastejer. Medelkonsumtionen av rött kött bör maximalt vara 300 gram/vecka eller 16 kg/år. I Sverige konsumerade vi år 2006 i snitt 85,6 kg kött enligt Jordbruksverket (fast då räknas även kyckling in). Alltså, Världscancerfonden rekommenderar Sverige att minska köttkonsumtionen dramatiskt. Läget ser snarlikt ut när det gäller andra utbredda sjukdomar, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar. Det ska också påpekas
att vegetarianer generellt har en väsentligt högre livslängd än köttätare.

Ett minskat köttintag vore inte enbart bra ur hälsomässig synvinkel, utan också för klimatet. Köttindustrin står för 18 procent av de globala växthusgasutsläppen, enligt FN.

Skolornas rektorer bör hämta information från sakliga och opartiska källor och inte ha något att göra med Skolmatens Vänner eller någon annan av köttlobbyns organisationer. Det borde vara lika naturligt att stänga ute köttlobbyn som tobakslobbyn från våra skolor.

Alla politiker i landet ur alla partier borde ta den här frågan på allvar. Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa genom att läsa på och kräva den kost som vetenskapligt sett är bäst för deras barn. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, FN:s klimatpanel, Världscancerfonden och en rad andra seriösa organisationer som har i uppgift att bedöma det sammantagna forskningsläget angående kött uppmanar alla till en kraftigt minskad köttkonsumtion. Skolmatens Vänner säger sig följa Livsmedelsverkets rekommendationer. De ljuger. Talade de sanning skulle även de instämma i kravet på en kraftigt minskad köttkonsumtion.
Jonas Norberg, Projektet Skolbarnens Vänner

Drick svensk mjölk!

Ja, vad ska man säga? Det är så man kan gråta… Fortfarande finns det tyvärr mycket nationalism när gäller marknadsförandet av animaliska produkter. Det ropas ut överallt: ”Köp svenskt kött”. Den här nationalismen tillsammans med socialistiska subventioner som snedvrider konsumtionen åt det animaliska hållet då produktionskostnaderna (och därmed bidragen) är högre  för animalier än för vegetabilier (mest distributionskostnader), ger mig hemska historiska rysningar.

Då bekämpade man kaffe. Nu är man den stora proppen Orvar vad gäller framväxten av det nya etiska vegetariska samhället.

Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lkpropagandan

du-negerpojke
mjolkpropaganda

Mycket rött kött ökar dödligheten jämförbart med rökning

rmÖkat intag av rött och processat kött och ökad risk för död i både hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Personer som äter mycket rött och processat kött dör tidigare än personer som äter små mängder av sådant kött, enligt världens största studie som är publicerad i i tidskriften Archives of Internal Medicine. Studien omfattar en halv miljon människor som studerats under 10 år.

Hälften av alla rökare dör i förtid, ofta i lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Men att äta stora mängder rött kött är också mycket farligt: under den 10-års period som undersökts så ökar dödligheten för storkonsumenterna med över 30 % .

Den femtedel män respektive kvinnor som angivit högst intag av rött kött hade 31 respektive 36 procent högre risk att dö under uppföljningstiden jämfört med den femtedel som angivit lägst konsumtion. Motsvarande siffror för intag av processat kött var 16 och 25 procent för män respektive kvinnor.

Se artikel i Dagens Medicin.

DailyRed

Läs hela artikeln om studien i The Washington Post.

Om militanta veganer


De finns, jag har träffat dem i mina drömmar.samtal
Röd anarkist, javisst – svarta munkjackor, spänning och revolution.
Piercing och attityd är det som gäller.
Av media älskade för the show must go on.
Vegan, huligan, djurrättsaktivist, terrorist.
Utdefinieringen är total.

Video: Köttlobbyn attackerar Världscancerfonden


varldcancerfonden-meat
Enligt en ny rapport från Världscancerfonden står det att vart tredje cancerfall i västvärlden kan förebyggas med en hälsosam livsstil. Världscancerfonden uppgraderar varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastej. Deras mål angående kött är en snittkonsumtion på 300 gram/vecka, vilket blir 16 kg/år. Det är nästan ingenting, med tanke på att vi i Sverige i snitt äter ca 85 kg/år, men då räknas även kyckling in. På Världscancerfondens hemsida, http://www.wcrf.org, kan du ladda ner den detaljerade rapporten.

Köttlobbyn å sin sida attackerar Världscancerfonden och hävdar att de inte är objektiva och opartiska, se video:

httpv://www.youtube.com/watch?v=oi9NdyY2Xfs

Djurskyddet måste också prissättas


gris1Danmark slaktar 22 miljoner grisar per år vilket kan jämföras med Sveriges 3 miljoner. Detta beror på att Danmark har mindre djurskydd vilket ger lägre produktionskostnader.

Nu hotar köttlobbyn regeringen med att låta en grisfarmare bygga om ett av sina grishus efter dansk standard och därmed bryta mot svenska djurskyddsregler, om inte åtgärder vidtas för att gynna svensk grisproduktion. De danska djurskyddslagarna är svagare än de svenska och ger därför en högre vinst till priset av ökat lidande för grisen.

I Danmark är var fjärde sugga inspärrad i en bur hela livet. Den är så trång att grisen inte kan vända sig om. Detta är lagligt i Danmark med konsekvensen att var femte dansk sugga drabbas av varfyllda bölder efter skavning från burarna. Att agera kriminellt och bryta mot demokratiskt stiftade svenska lagar undergräver ytterliggare köttlobbyns rykte.

Hur ska vi värna om det svenska djurskyddet? Jo, genom att de utlänska köttproducenter som har dåligt djurrskydd får ett påslag på en framtida skatt på kött. En sådan skatt är nämligen självklar om man beskattar växthusgaser objektivt och därmed inkluderar maten. Djurindustrin står för 18 procent av utsläppen av växthusgaser enligt FN.

Naturligtvis blir det svårt för svenska regeringen att förhandla fram ett sådan påslag eftersom EU lär anse att det bryter mot reglerna agående EU:s gemensamma inre marknad. Samtidigt är det inte rimligt att EU:s regler leder till att djurskyddet dumpas och att svenskt jordbruk slås ut. Alternativet är dyrt, omoraliskt och hycklande: nämligen ännu mer dolda nationella subventioner motiverade av allehanda politiskt korrekta svepskäl…