Danmark först med köttskatt

Danska regeringen tror på principen att förbättra samhället genom att använda ekonomiska styrmedel. Principen är ”förorenaren betalar” oavsett vilken typ av ”förorening” det här. Nu har man valt att förbättra folkhälsan genom en skatt på mättat (animaliskt) fett.

Regeringen har sökt med ljus och lykta efter nya inkomstkällor till den sinande statskassan. Många varor är redan hårt beskattade, till exempel bilar och tobak. Nu har ansvariga politiker riktat blickarna mot köttdiskar och mjölkhyllor och bestämt sig för att införa en avgift på mellan 13 och 14 danskar kronor per kilo på mättat fett i livsmedel. En avgift som läggs på den moms som redan finns. Om det blir som regeringen vill införs den nya skatten i juli nästa år. En miljard danska kronor hoppas man få in på det här sättet. Och danskarna får betala mer för kotletter, oxfärs, smör och grädde osv. Läs mer om den nya skatten här: http://hd.se/ledare/2010/11/19/svart-stoppa-fett-med-skatt/Cornell-professorn T. Colin Campbell förklarar pedagogiskt sambandet mellan kött och cancer.

Köttskatt lindrar världssvälten

Den 16 oktober uppmärksammade FN Världshungerdagen. I år blev det en extra sorglig dag. För första gången i världshistorien, led 2009 mer än en miljard människor runt om i världen av hunger och kronisk undernäring. Det är ungefär var sjätte person och omkring 100 miljoner fler än 2008.

En huvudorsak är den snabbt stigande köttproduktionen. Den upptar enligt FN redan i dag en tredjedel av vår jordyta. Produktionen kommer antagligen att fördubblas till år 2050 jämfört med millennieskiftet enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO.

Detta leder till en ökad efterfrågan på foder och jordbruksmark, vilket leder till högre matpriser och därmed till ökad fattigdom och svält. För de fattiga, som lever på en dollar per dag, är höga matpriser en katastrof.

Fattigdom fråntar också människor makten att fritt planera sina liv och att förverkliga sig själva. Fattiga och ofria människor skaffar sig i regel många barn – för säkerhets skull. Lite rikare människor väljer däremot oftast att skaffa få barn av bekvämlighetsskäl.

Den nuvarande snabba befolkningsökningen orsakar, i sig själv, ökad fattigdom och svält.

Med ett fortsatt globalt födelsetal på 2,6 barn per kvinna kommer vi enligt FN-rapporten World Population to 2300 att bli upp till 36 miljarder människor år 2300.

Födelsetalen kommer att sjunka men frågan är om det går tillräckligt fort?

En köttskatt skulle minska både svälten kortsiktigt, genom lägre matpriser, och långsiktigt genom att folk får råd att utbilda sig i stället för att skaffa många barn.

Motkrafterna till köttskatt är LRF och den övriga köttlobbyn. Genom sina stora ekonomiska och politiska resurser förvrider de totalt den svenska matpolitiken. Motivet är pengar. Eftersom 80 procent av den svenska åkermarken består av foderproduktion till djur så tjänar de enorma belopp i jordbrukssubventioner, kopplade till den groteskt höga svenska köttkonsumtionen. Hungern är ingen naturlag. Det är ett resultat av att giriga särintressen, runt om i vår värld, tillåtits att få ett alltför stort politiskt inflytande!

Stor studie i British medical journal: Vegetarianer har betydligt högre IQ

Individer som är vegetarianer i vuxen ålder har som barn högre IQ än genomsnittet. Detta enligt en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften British medical journal. Resultaten stod sig efter att forskarna rensat för andra faktorer som exempelvis inkomst och social bakgrund.
Forskare upptäckte att de som blivit vegetarianer vid 30 hade fem högre i IQ vid 10 års ålder. Forskarna tror att detta kan vara en del av förklaringen till varför intelligentare personer är friskare.
8 179 personer deltog i studien och gjorde intelligenstest när de var tio år. 20 år senare följdes de upp och 366 personer visade sig vara vegetarianer.

British medical journal: http://www.bmj.com/cgi/content/full/334/7587/245
BBC:s sammanfattning av rapporten: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6180753.stm

Video: BBC-film om hur man lever ett långt liv

Här kommer en vetenskaplig BBC-film som visar på sambandet mellan köttätande och en alldeles för tidig död i cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

På den japanska ön Okinawa lever människorna längre än någon annanstans i världen. De äter vegetariskt. Det gör även människorna i det lilla samhället Loma Linda utanför Los Angeles. Där lever invånarna fem-tio år längre än det amerikanska genomsnittet.

I skotska Glasgow däremot finns det områden där medellivslängden för män bara är 57 år, vilken är den lägsta i hela Europa. Forskarna är i dag intresserade av vad det är för slags faktorer som får oss att åldras. Helt klart är att både genetiskt arv och livsstil spelar roll.

Forskare är eniga om maten

Det är inte fult att vara lobbyist. Tvärtom, det är ett lika viktigt yrke för demokratin som advokat. Inte för att de alltid talar sanning men för att alla röster ska kunna höras. Jag ser mig själv som en stolt lobbyist för köttskatt, även om jag aldrig fått en krona i betalt.

Problemet med den svenska köttlobbyn, LRF, Scan, Danish Crown, Svenskt Kött AB och köttproducenternas alla riksförbund, är inte att de ljuger. Problemet är att de är så enormt resursstarka och saknar stark motpart. Därför blir allmänheten felinformerad.

Det är inte så att det vetenskapliga läget om köttets inverkan på miljö, klimat, svält och hälsa plötsligt har ändrats. Det enda som har hänt på sista tiden är vissa små rapporter har lyfts fram och hårdtolkats till köttlobbyns fördel. Det kommer nya rapporter om allt varje dag. Det viktiga är att kunna se helheten.

Fakta är att en hög köttkonsumtion ger ökad risk för cancer enligt världens mest kvalificerade experter som bedömer helheten. Enligt Världscancerfonden kan vart tredje cancerfall i västvärlden förebyggas med en hälsosam livsstil. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastej. Deras mål angående rött kött är en snittkonsumtion på 300 gram/vecka och en maxkonsumtion på högst 500 gram/vecka. Det är en bråkdel av det kött som vi konsumerar i Sverige. Kött innehåller dessutom mättat fett vilket leder till hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt en ny rapport från FAO (21/4) står mejerisektorn för omkring fyra procent av de totala globala växthusgasutsläppen som orsakas av mänsklig aktivitet. Alltså, bara mejerisektorn är en större miljöbov än flyget. Nästa steg för FAO är att på liknande sätt beräkna växthusgasutsläppen från annan boskap som buffel, fjäderfä, mindre idisslare och svin. En slutrapport kommer att publiceras 2011. Jag hoppas att den får lika stor uppmärksamhet som den förra. FAO uppskattade nämligen 2006 att boskapssektorn stod för 18 procent av alla växthusgasutsläpp, inräknat hela produktionsförloppet.

Det naivt att inte förstå att de flesta lobbister har en dold agenda. Det gäller även mig. I grunden tycker jag att det är hemskt att vi dödar de försvarslösa djuren, genom att skjuta dem i pannan med bultpistol eller skära halsen av dem med kniv. Jag skäms inte för mina dolda motiv. För det är budskapet som är det viktiga. Alltså, vad vetenskapen säger om vår köttkonsumtion.


REFERENSER

 

Klimatskatt på kött och mjölk ger mindre växthusgaser (pressmeddelande 20/4)
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=15208

Mejerisektorns växthusgasutsläpp beräknade i ny FAO-rapport
http://www.webfinanser.com/nyheter/541091/mejerisektorns-vaxthusgasutslapp-beraknade-i-ny-rapport/

Mejerisektorn större miljöbov än flyget
http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=3644008

Världscancerfondens rekommendationer
http://www.wcrf.org/research/expert_report/recommendations.php

Jordbruksverkets statistik om köttkonsumtion
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/2009:2/20092_amk_ihopb_tabeller17.htm

Köttlobbyn mobiliserar

LRF går in tungt i Svensk Köttinformation: ”Målsättningen är att ta en starkare ställning i debatten.
http://www.lantbruk.com/lrf-gar-in-tungt-i-svensk-kottinformation/2010-03-15

Så här ser den nya ägarstrukturen ut:
LRF: 27%
Scan: 16%
Danish Crown: 16%
Köttbranschens Riksförbund: 16%
Sveriges Nötköttsproducenter: 10%
Sveriges Grisföretagare: 10%
Svenska Fåravelsförbundet: 5%

Igår kom den här sidan som visar på vilken nivå de tänker lägga sig på: http://www.svenskkottinformation.se/aktuellt/skaffa-dig-jarnkoll Här är ett citat från sidan: ”Det finns tre huvudorsaker till järnbrist. För lite järn i kosten, minskat upptag och ökat behov. Äter du vegetariskt eller vegankost bör du vara extra uppmärksam.”

Här är 2 frågor till LRF:
1. Tycker ni att det gynnar svenska bönder att förknippa Svenskt Kött med Danish Crown? Danmarks internationella framgångar inom köttbranschen bygger ju på en brutal industrialisering av djuruppfödningen och de har sämre djurskyddslagar än Sverige? Jag som trodde att djurskyddet var viktigt för LRF… Se DN:s artikel om hur danska grisar behandlas: Danska grisar misshandlas svårt.

2. Varför håller ni på och kritiserar vegetarisk kost, när vegetarianer lever betydligt längre och mår bättre på alla sätt och vis än köttätare enligt vetenskapen? Och varför nämner ni inte ett ord om att Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastejer? Är det en seriös informationshantering…

Befolkningstillväxten tvingar snart fram köttskatt

Det är viktigt att vi inte drabbas av panik nu när det kommer allt fler tecken på att befolkningstillväxten inte avtar. En köttskatt skulle ge oss tid att komma på en lösning, då 70 % av jordens jordbruksmark används till boskapsuppfödning enligt FN.

Fakta är att vi nu är mitt inne i den blå branta delen av kurvan, och som du säkert vet så trodde man förr på en avtagande befolkningstillväxt snart. Det gjorde jag också. Men nu är jag dels skeptisk till en del beräkningar man gjort, dels ser jag lokala problem som kan leda till massvält även om den totala befolkningsökningen avtar.

Befolkningstillväxten högst bland riktigt fattiga länder. Länder som exempelvis Qatar, Uganda, Afghanistan, Etritrea, Benin, Chad, Jemen, Niger och Somalia har befolkningstillväxttal på 3,2-5 procent per år. Det är en dramatisk förändring på säg en 10-20 års period. Med en sådan tillväxttakt tar det inte lång tid innan en fördubbling sker. Detta i länder och områden med hög analfabetism, låg utbildningsgrad, låga inkomster, dålig infrastruktur och politisk instabilitet. Kombinera det med höjda mat- och energipriser samt ökad köttkonsumtion. Den ökande rikedomen i länder som Kina och Thailand leder visserligen till lägre befolkningstillväxt i dessa länder, men det drar också upp priset på vissa viktiga matprodukter – vilket kanske gynnar vissa producenter, men knappast majoriteten som lever på svältgränsen.

Även med en avtagande, (men fortsatt) ökning, kommer kvoten mellan antal människor som föds i den fattiga respektive rika världen att öka.

Indien, ligger alltjämt på 2,72 barn per kvinna. Indien beräknas öka sin befolkning med hela 500 miljoner människor mellan 2009 och 2050. Och så har vi afrikanska länder som Etiopien (6,12), Angola (6,12), Zambia (5,15), Nigeria (4,91), likaså stora muslimska länder som Afghanistan (6,53), Pakistan (3,60) och Saudiarabien (3,83). Ett land som Etiopien beräknas öka sin befolkning från 83 miljoner år 2009 till 278 miljoner år 2050! Kongo (Kinshasa) går enligt prognosen från 69 till 189 miljoner människor. Nigeria från 149 till 264 miljoner.

Befolkningsökning, fattigdom och matpolitik

Det kommer allt fler oroande tecken på att befolkningstillväxten och fattigdomen inte avtar. För första gången i världshistorien, led 2009 mer än en miljard människor runtom i världen av hunger och kronisk undernäring. Det är ungefär var sjätte person och omkring 100 miljoner fler än 2008. Med ett fortsatt födelsetal som det nuvarande, cirka 2,6 barn per kvinna, kommer vi enligt FN-rapporten World Population to 2300 att bli cirka 134  000 miljarder människor år 2300. Som tur är kommer födelsetalen att sjunka men risken för en kommande befolkningskatastrof är ändå högst reell.

Storleken på alla djurpopulationer regleras av svält och krig (rovdjur och revirstrider). Det gäller även Homo sapiens om vi passivt låter naturen ha sin gång. Därför är det nödvändigt att föra en proaktiv och humanistisk politik med ett tydligt syfte att stabilisera befolkningsökningen.

Detta görs, enligt expertisen, bäst genom att bekämpa den extrema fattigdomen. Extrem fattigdom berövar i realiteten människor makten att fritt planera sina liv och förverkliga sig själva. All erfarenhet visar att människor med fria val i högre utsträckning väljer att skaffa sig en liten familj.

Extrem fattigdom definieras som en daglig snittkonsumtion på högst 1,25 dollar i 2005 års penningvärde. Världsbanken uppskattar att 1,4 miljarder människor lever under den nivån.

De tvingas lägga huvuddelen av sin inkomst på mat på bekostnad av framtidsinriktade investeringar i exempelvis utbildning och hälsa. Låga matpriser är därför den centrala grundförutsättningen för dem att häva sig ur fattigdomsfällan.

Enligt FN används mer än två tredjedelar av världens jordbruksmark till boskapsuppfödning. De räknar med en fördubbling av köttkonsumtionen till 2050.

Detta ökar dramatiskt efterfrågan på jordbruksmark vilket i sin tur driver upp matpriserna och därmed fattigdomen. Slutresultatet kan bli en skenande befolkningsökning bortom all kontroll.

Därför är det nödvändigt, bråttom och rationellt att successivt börja beskatta köttet och använda pengarna till att minska momsen på vegetabilier, för att på effektivaste möjliga sätt ställa om våra matvanor i syfte att bekämpa befolkningsökning och fattigdom.

Motkrafterna till denna, egentligen självklara, politik är LRF och den övriga köttlobbyn. I kraft av sina enorma ekonomiska och politiska resurser dominerar de totalt jordbruksdebatten. Eftersom 80 procent av den svenska åkermarken består av foderproduktion tjänar de miljarder och åter miljarder i jordbrukssubventioner, kopplade till den enorma svenska köttkonsumtionen.

Det är nu hög tid för politikerna att ta sitt ansvar och inte låta särintressen snedvrida vår mat- och jordbrukspolitik i riktning mot en global befolkningskatastrof.

Köttskatt är ingen höger- eller vänsterfråga. Det är en fråga om moral och viljan att låta förnuftet och vetenskapliga fakta styra politiken i riktning mot det breda allmänintresset.

Video: Al Gore erkänner i BBC att kött är ett stort klimat- och hälsoproblem

Spana in detta inslag från BBC news, som jag fick tips om. Al Gore blir intervjuad och erkänner att kött är ett klimatproblem och ett hälsoproblem och säger att han dragit ner på köttet. Men intervjuaren pressar honom och frågar varför han inte är vegetarian och tycker att alla borde bli vegetarianer!

httpv://www.youtube.com/watch?v=6R8pCDtt1yc