Kyrkan och maktens ring

Ringen som ingen kyrka kan hantera heter världslig makt. Vår mästare blev korsfäst av den – naken, hånad och övergiven av alla. Men tron på ett annat rike, byggt på människovärdet, lever än i dag. Där är alla välkomna, där är alla vackra och där är alla älskade. För det är så vi ser ut i Guds ögon.

I snart 2000 år har det funnits människor som levt och dött i kärlek och tro på det rike som Jesus vittnade om. Denna världens maktmänniskor har dödat dem, bränt upp deras skrifter och försökt osynligöra dem totalt. Men letar vi i historien så hittar vi dem.

I västerlandet fick inkvisitionen en särskild utformning i början av 1200-talet då katarerna skulle bekämpas. Ungefär en halv miljon människor torterades ihjäl för sin tros skull. Katarerna var övertygade om att dödande var en styggelse så deras företrädare åt helvegetariskt och undvek även mjölk- och äggprodukter. Likt Jesus vägrade de använda vapen och våld och i enlighet med Jesus lära vägrade de att svära ed. Dödsstraff fördömdes också, vilket var en abnormitet under medeltiden. De föraktade kardinalernas makt, pompa och ståt och de blev slaktade som försvarslösa lamm, precis som deras mästare. Många väckelsekristna har under århundradena identifierat sig med dem, så även jag. Men i religionshistorien är de förpassade till en parentes, någonting udda och utdefinierat.

Martin Luther, de penningkära furstarnas man, har däremot alltid satts på intellektualismens piedestal för sina tankar om kyrka och stat. Bara maktens ring kan till den grad fördunkla synen så att man inte ser Luthers uppenbara ondska mot andra människor. Luther skrev om judarna genom hela sin karriär, bland annat i ”Om judarna och deras lögner” som publicerades 1543, tre år före hans död. Den är kanske den mest radikalt antisemitiska skrift som någonsin publicerats.

Han propagerade för att sätta synagogor i brand, förstöra judiska böneböcker, förbjuda rabbiner att predika, att beslagta judars egendomar och pengar samt slå sönder deras hem, så att dessa ”giftiga maskar” skulle tvingas att arbeta eller utvisas för gott. Luthers ord ”Vi begår fel genom att inte slakta dem” har av vissa tolkats som att han även sanktionerade mord. Säkert är emellertid att hans skrifter ofta användes i propagandamaterial av nazisterna.

Ni som svartmålar den kristna kyrkan: Vilken kyrka menar ni? Den sanna och enda kyrkan har alltid kämpat för människovärdet och stått upp i kärlek för den enskilda människan, oavsett om det handlat om judar, slavar, homosexuella eller någon annan utsatt grupp. Ja, det är till och med så att man avstått från animalier, som exempelvis jag, eftersom kött är mord och brott mot andemeningen i Jesu Bergspredikan. Guds rike handlar inte om döda dogmer, politisk makt eller tomma ritualer. Det handlar om relationen till medmänniskan och om tron på en framtid där rättfärdigheten och människovärdet råder.

REFERENSER

Om katarerna
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathars

Om Martin Luther
http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Om kristen vegetarianism
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_vegetarianism

Tidernas bästa djurrättspoet: Ella Wheeler Wilcox

Läs och njut. Det här är den absolut bästa djurrättsdikt jag hittills stött på. Ella Wheeler Wilcox (1850-1919) ligger bakom en massa odödliga ordspråk som exempelvis: Skratta och världen skrattar med dig, gråt och du gråter ensam. 

So many gods So many creeds,
So many paths that wind and wind
While just the art of being kind
is all this sad world needs.

I am the voice of the voiceless
Through me the mute shall speak
‘til the deaf world’s ear be made to hear
the cry of the wordless weak.

From lab, from cage, from kennel,
from slaughterhouses, comes the wail
of my tortured kin who proclaim the sin
of the mighty against the frail.

For love is the true religion
And love is the law sublime
And all that is wrought where love is not
will die with the touch of time.

Oh, shame on the mothers of mortals
who have not stopped to teach
of the sorrow that lies in an animal’s eyes;
the sorrow that has no speech.

The same power formed the sparrow
that fashioned man; the king
The god of the whole gave a living soul
to furred and to feathered thing.

And I am my brother’s keeper
And I will fight his fight and
speak the word for beast and bird
til the world shall set things right.

Köttslig vånda

distrLyssna gärna på denna underbara låt, om en inre djuretisk konflikt, som min vän Thomas Öberg har gjort. Den är lite inspirerad av dikten nedan som jag har skrivit 🙂

Två tankar i huvudet tillslut
som båda ser lika logiska ut.
Dock finns det ej plats för båda två.
En får stanna den andra gå.

En saftig köttbit vill jag ha.
Likbitar i maten smakar inte bra.
Att äta kött är normalt, det gör alla andra.
Tänk efter själv, djur och människor borde värna varandra.

Tankarna runt i mitt huvud ränner.
De kivas och bråkar, de är inte vänner.
När den ena tanken kommer, tvingas den andra ut.
Jag måste välja, ta ett beslut.

Att ”äta och ätas” är naturligt och absolut ingen tragedi.
Att ”leva och låta leva” borde vara allas melodi.
För kossan är slakten lika naturlig som hö.
Nej hon vill inte slaktas, hon vill inte dö.

Mitt val bör vara rationellt och med empati.
För valet får följder, det är inte tom filosofi.

Du vet att du vet att det alltid var fel

Du vet att du vet att det alltid var fel.
Att offra människor till Oden, Marduk och Baal.
Men flertalet sa att det är bra.
Det är så vi alltid har gjort.

Det vet att du vet att det alltid var fel.
Att de alla var kung av Guds nåde.
Men poeterna prisade och sångarna sjöng.
Om den underbart utvalde gudasonen.

Jag vet att jag vet att det är fel.
Att skjuta och skära halsen av miljoner.
Kött är mord som blir vår mat.
Det är enkelt och uppenbart.

Vi vet att vi inte vet.
Vem vi är eller varifrån vi kom.
Vi åt varandra och evolutionen hade sin gång.
Men etiken och kärleken föddes till slut.
Jag väljer vego. Det är mitt beslut.

Åsikten att kött är mord är inte anarkism

Visionen om ett vegetariskt samhälle är snart en verklighet den dag då djurrätt inte sammankopplas med vänsteranarkism – svarta munkjackor, spänning, direkt aktion och revolution. Nyligen dömdes två djurrättsaktivister till dagsböter för olaga intrång i samband med filmning av grisar. Media försvarade inte som normalt sina journalistkollegor. Tystnaden var denna gång nästan total. Troligtvis på grund av associationen: militant vegan, huligan, djurrättsaktivist och terrorist.

Det är vördnaden för livet, inte anarkism, som är grunden för djurrättstanken. Då blir dödande av djur ett problem och då blir djurens lidande till följd av dåligt djurskydd också ett problem.

Djurrättstankar har funnits runt om i världen i hundratals år. Den legendariske filosofen och läkaren Moses Maimonides sa redan på 1100-talet: ”Man ska inte tro att alla varelser existerar för människans skull. Tvärtom, alla andra varelser är också menade för sin egen skull och inte för någon annans skull.”

Djurrätten är inte absolut till sin natur utan det finns naturligtvis olika grader. Men ingen med vördnad för livet kan vara nöjd med djurskyddet i dag. Situationen för djuren i Sverige är vidrig och akut. Var fjärde gris dör inom några veckor enligt Ekots beräkningar. Några svälter ihjäl, andra föds döda en del blir sjuka och måste avlivas. Grisdödligheten ökar i princip varje år.

Dessutom importeras mycket kött från EU. En ny rapport från EU-kommissionen visar att en stor andel av korna i Europa dödas utan bedövning. I Belgien dödas tre av fyra kor på detta sätt. I hela EU, förutom Sverige, är det tillåtet med religiös slakt. Halsen skärs av på fullt medvetna djur så att de tämligen långsamt förblöder. En fransk kartläggning visar att det i genomsnitt tar 4–5 minuter. Detta är objektivt sett grovt, eller mycket grovt, djurplågeri.

Fakta är att djurskyddet har försämrats dramatiskt i Sverige under senaste 30 åren. Det beror på en extremt hård avel, industrialisering och att EU har pressat Sverige att närma sig den skamligt låga europiska djurskyddsnivån.

Nu är det dags att glömma den hämmande och förlamande associationen mellan djurrätt och anarkism. Av vördnad för livet bör vi resa oss och kräva att djurskyddslagens paragraf 4 ska förverkligas: ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” I klartext betyder det att vi bör kräva att riksdagen förtydligar, förstärker och preciserar den svenska djurskyddslagen samt inför straffskatter på importerat kött som producerats med en lägre djurskyddsnivå. Det är första steget mot ett vegetariskt samhälle där vi inte dödar eller skadar djur . Djur kan nämligen bara bete sig naturligt i det fria och de är till för sin egen skull.

Eviga lagar som du inte rår på

Det står i dina papper att jag är lite dum.
Du gitter inte lyssna, du tror att jag är stum.a
Men det finns tankar som du inte förstår.
Det finns eviga lagar som du inte rår på.
Allt som skickas ut kommer igen.
Det finns ingen skillnad på fiende eller vän.

Livet genom rymden drar förbi.
Det du sår kommer du också själv att bli.
När du tystade tanken som sa:
”Kött är mord, det vill jag inte ha”.
Blev du själv dumstum och utan kontakt.
Ingen som lyssnar, ditt universum är svart.

Konsumenten ska betala djurskyddet

Svensken äter mer kött än någonsin. Men lönsamheten i svensk djurindustri är dålig. Mängder med köttbönder tvingas lägga ner. Branschen lobbar för mer bidrag och en nermontering av det svenska djurskyddet till EU-nivå. Det är fel väg att gå. Kostnaden för djurskyddet bör läggas på konsumenten i form av en djurskyddsskatt enligt den ekonomiska principen att förorenaren ska betala. Då gynnas det svenska djurskyddet, skattebetalarna och folkhälsan.

Djurskyddet har försämrats dramatiskt i Sverige och i världen under senaste 30 åren. Det beror på en extremt hård avel och industrialisering. Kycklingarna föds upp snabbare för varje år som går. De växer så fort att kroppen inte hinner med. Många får benskörhet, blir halta, får äggledarinflammation eller utsätts för annat långvarigt lidande. Det så kallade frigående hönorna hålls tätt packade i stora stallar med tusentals individer. Burhönsen har det inte bättre. Ytan per höna är mindre än ett A4-ark vilket gör att de inte kan sträcka på benen och vingarna ordentligt. Situationen för djuren i Sverige är vidrig och akut.

Lösningen på djurskyddsproblematiken är att riksdagen stiftar nya djurskyddslagar i kombination med en djurskyddsskatt. Exempelvis bör snabbväxande djurraser, som inte kan leva ett lyckligt liv utan lidande, förbjudas och utrymmet för varje höna bör fördubblas. Importkött som inte lever upp till den svenska djurskyddsnivån ska beskattas hårt. Detta bryter inte mot EU:s konkurrensregler eller internationella frihandelsavtal. Givetvis förutsatt att importkött som producerats med motsvarande svensk djurskyddsnivå också slipper den nya djurskyddsskatten. Principen är densamma som för tobaks- och alkoholskatten.

De administrativa kostnaderna för att införa en djurskyddskatt är försumbara på lång sikt. Kött kommer nämligen ändå rimligtvis snart att beskattas för växthusgasutsläppens och folkhälsans skull. Folketinget i Danmark har redan beslutat om en hälsoskatt på kött- och mejeriprodukter med 16 danska kronor per kilo mättat fett. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) föreslog nyligen en fettskatt i Sverige.

Slaktsvinsnoteringen ligger i dag på under 15 kronor per kilo. Djuren betalar priset för det extremt billiga köttet med sitt lidande. Med en djurskyddskatt blir köttet dyrare, grisen får det bättre och folkhälsan gynnas av den minskade köttkonsumtionen.

Köttskatt krävs för att minska köttkonsumtionen

Ekonomiska styrmedel fungerar i praktiken. Det räcker inte med bara information. Det gäller förbrukningen av tobak, alkohol och bensin. Och det gäller givetvis också konsumtionen av kött.

Information om att kött är skadligt finns i överflöd. Världscancerfonden vill minska köttkonsumtionen och avråder kraftfulltfrån konsumtion av alla processade charkvaror. FN larmar om att köttkonsumtionen orsakar en rad mycket allvarliga miljöproblem. Exempelvis utsläpp av växthusgaser, skogsskövling och föroreningar.

En färsk undersökning visar att fyra av fem svenskar inte vill äta mindre kött trots att många vet att kött påverkar miljön negativt. Köttkonsumtionen per person ökar för varje år som går. Förra året ökade konsumtionen av nöt- och fläskkött med tre procent enligt en ny rapport från Jordbruksverket.

I Danmark har politikerna förstått att det krävs ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Folketinget, Danmarks parlament, har beslutat att införa en hälsoskatt på mättat fett, från och med den 1 oktober 2011. Den nya köttskatten innebär att kött- och mejeriprodukterbeskattas med 16 danska kronor per kilo mättat fett.

Kan Danmark med sin enorma djurindustri införa en köttskatt, borde rimligen Sverige också kunna göra det. Svensk mat- och miljöinformation har startat en namninsamling för att även Sverige ska införa en köttskatt. Skriv gärna under den här!

Video: Hopp om pånyttfödelse!

apaIbland när jag tittar mig i spegeln om morgonen finns det något mörkt och cyniskt i mina ögon. Vi lever i en värld av evolution där alla tävlar mot alla, individuellt och i flock. Spelteorier ger svar på varför vi alla beter oss som vi gör. För djuren så gäller det att döda och dödas, här är det hårda bud. I vargarnas värld här har den starkaste rätt, han får äta sej mätt. De vassaste tänderna vinner och alla höga ideal brinner.

Det enda som hjälper, när jag känner mig så, är att sätta på den bästa djurrättslåt som någonsin skrivits, nämligen Hope of Deliverance med Paul McCartney, se nedan:

Stefan Edman kräver en mera långsiktig och klok politik, globalt och i EU

Läs gärna denna politiskt märkliga text av Stefan Edman: http://www.malmedel.nu/text.php?textID=4428

2010 var historiens näst värsta hungerår, med 925 miljoner hungriga. Men Stefan Edman verkar ändå optimistisk:
Förra året kunde 98 miljoner människor ta sig upp ur hungerns helvete – tack vare bättre ekonomisk tillväxt och lägre livsmedelspriser jämfört med 2009. Om denna positiva trend håller i sig borde världen kunna nå FNs Millenniemål, det vill säga ”bara” hälften så många hungriga 2015 som 1990.”

Stefan Edman verkar inte kräva någon sorts köttskatt, exempelvis skatt på mättat fett som nu införs i Danmark, eller någon annat skarpt politiskt styrmedel för att få ner köttkonsumtionen. Boskapsuppfödning upptar nämligen 70 procent av världens jordbruksmark och den ökande konsumtionen av kött är huvudorsaken på lång sikt till högre matpriser och utbredd svält.

Istället väljer Stefan Edman att spruta ut meningslösa plattityder:
Här krävs förstås en mera långsiktig och klok politik, globalt och i EU. Men själva kan vi ju också bidra: Äta sundare, sluta slänga mat, delta i solidaritetsaktioner. Hungern kan och måste utrotas – och det är bråttom!

Min kommentar till Stefan Edman är: Det är långsiktig och klok politik, globalt och i EU att du själv bidrar till matdebatten genom att komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa världshungerproblematiken, exempelvis genom: köttskatt, sänkt moms på vegetabilier, preciserat mål för minskning av köttkonsumtionen, minskade jordbrukssubventioner eller införandet av vegetariska dagar i kommunernas verksamheter.