Grönt nyårslöfte

2013

Jag har ätit min sista köttbit.

Jag ringer stolt in den nya levande vegetariska maten och ringer ut den gamla döda födan som legat allt för länge på faten. Ringer in framtiden för de utblottade, för klimatet samt för grisen, tjuren och kycklingen i den trånga buren.

Jag ringer med bubblande glädje in frukt, bär, baljväxter, grönsaker, nötter och bröd som ger näring, energi och värme för de miljoner världsmedborgare som hungrar och fryser i den bistra vinternatten. Ringer ut hamburgare, kycklingklubbor och kotletter från foderintensiva köttfabriker som stjäl den medellöses mat, land och vatten.

Jag ringer trosvisst in den tid då luften befrias från djurindustrins kvävande växthusgasångor. Ringer ut koldioxiden från nedhuggna skogar vilka förvandlats till betesmarker, metangasen från djurens av kraftfoder uppblåsta magar och dikväveoxiden från de snabbväxande gödselhögarna.

Jag ringer med kärlek in sanningens och medkänslans anda till den som tvekar och famlar om hen verkligen ska äta kroppsdelar från andra: för djuret vill inte slaktas och samvetet vill inte se djuret dö. Ringer ut lögnens grymma vanemakt från förlegade matbordsideologier: att köttbullarna är härligt naturligt goda och inte döda muskler från en styckad ko vars liv från födsel till död bestod en serie mörka tragedier.

Ring, klocka, ring ut till tystnad och eftertanke mitt i slakteriernas hetsiga larm. Ring, klocka, ring in högt för att hylla den kreativa och goda makt som föder nya gröna kockars skaparkraft.

Min önskan är att du också äter mer vegetariskt år 2013.

Köttfri jul främjar fred på jorden

I år firar jag en köttfri jul för fred på jorden mellan människorna, djuren och naturen.

Jag skippar köttet i solidaritet med dem som står utanför i kylan. Nästan en miljard människor hungrar i dag på vårt klot, deras mat blir foder åt kor, höns och grisar. Och även hos oss blir det fler som inte har råd. Några kan inte äta kött av politiska eller religiösa skäl och andra sörjer över den döda julgrisen med äpplet i mun. Julen ska vara till glädje och välsignelse för samtliga och alla ska kunna vara med.

Jag skippar köttet för att jag anar vad som pågår i källaren. Där finns många stackars familjer och individer, vi inte ser och inte hör, som på rad leds fram till slaktbänken för att bli skinka, köttbullar och pastej. Men Jesus föddes i ett enkelt stall omgiven av djur: några får, getter och lamm samt en åsna och en ko. Det glada julevangeliet gäller även djuren.

Jag skippar köttet för att jorden har feber. Köttindustrin spyr ut växthusgaser från stinkande sjöar av gödsel, miljarder pruttande och rapande kor samt skövlade skogar som blivit foderodlingar och betesmarker. Vi är på väg mot 4 grader ökad värme enligt Världsbankens senaste klimatrapport. Då blir det extremväder, värmeböljor, stigande havsnivåer, översvämningar och människor kommer att dö.

I år firar jag en köttfri jul och tänder ett ljus för kärleken, tron och hoppet som lyser i det iskalla vintermörkret. Jag hoppas att du också gör det.

Jag anklagar er för lidandet inom djurindustrin

Öppet brev till Sveriges liberaler, socialister, religiösa och övriga invånare. Jag anklagar er för att över 85 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, efter att ha levt onaturliga liv fyllda av lidande, enligt siffror från Djurens Rätt.

Ni är jury och domare. En tanke från Astrid Lindgen är mitt huvudvittne.

Ni liberaler har utbildningen, pengarna från näringslivet och tillgången till landets ledarsidor. Från dem som fått mycket bör krävas mycket. Ni förstår problematiken kring varför marknadens osynliga hand inte förmår lyfta ett finger för att åtgärda lidandet inom djurindustrin. Bara ni äger prestigen att övertyga era allianssyskon i regeringen att lösningen stavas djurskyddsskatt, som är en köttskatt utformat i enlighet med den grundläggande liberala marknadsprincipen att förorenaren betalar. Djurens lidande måste prissättas och det är enkelt att börja med exempelvis en straffavgift på burägg.

Ni socialister pratar om klasskamp, sammanhållning och solidaritet. Medlemmarna lockas till årsmöten med gratis mackor med smör, ost och korv. Pålägg som betalats av de fastbundna arbetarna i Bregottfabriken. Där gäller nollavtal, evig arbetsfred och ingen plats finns för den som blivit gammal eller illa sliten. Pensionen består av en bultpistol som låter pang, en slaktkrok, ett löpande band och ett inplastat paket i charken för 49 kronor per kilo. Ni borde verkligen förstå att exploaterade djur och ett exploaterat proletariat är två sidor av samma fenomen: Den starke utnyttjar den svage för egen vinning.

Ni religiösa har ofta sagt att röd, gul, vit och svart gör detsamma därför att Gud älskar alla barnen på vår jord. Att Gud är kärlek predikas oavbrutet runt vårt klot av de gamla religionerna, new age och av de upplysta humanisterna fast med sekulära ord. Hycklare, se då också spegelbilden i suggans öga som avslöjar ett rikt känsloliv fast hon saknar ett avancerat språk! Även hon är älskad för sin egen skull om den Gud finns som sagt: det du gjort mot en av mina minsta har du gjort mot mig.

Till alla övriga, inklusive mig själv, vill jag ge Astrid Lindgrens visdomsord: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Att principen även gäller relationen mellan människor och djur, behöver man sannerligen inte vara en liberal, socialist eller religiös för att förstå. Bara du kan döma djuret som liknar dig själv.

Den nya flexibla djurskyddslagen skyddar främst köttindustrins vinstintresse

Flexibel och målstyrd, så beskriver regeringens djurskyddsutredare Eva Eriksson (FP) sitt förslag till en ny svensk djurskyddslag, som snart är i hamn. Den är smidigt utformad för att passa köttindustrins vinstsyften. Flexibiliteten banar väg för enorma djurfabriker med tätt sammanpackade och sönderavlade djur, med en hög andel handikappade och sjuka individer. Vad som istället behövs för att återupprätta det svenska djurskyddet är en preciserad djurskyddslag i kombination med kameraövervakning och djurskyddsskatter.

Alliansen förlorar väljare på grund av att Centerpartiet ständigt prioriterar köttindustrin framför djurskyddet. Förslaget på ny djurskyddslag har rensats från konkretion vilket omvandlar djurskyddet till en myndighetsfråga längre bort från väljarna och den offentliga debatten. Förslaget innebär att detaljeringsgraden i lag och förordning sänks och mer detaljerade bestämmelser flyttas till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter där de kan uppdateras och justeras i takt med köttindustrins behov. LRF anser att förslaget till ny djurskyddslag är ett steg i rätt riktning.

Ju mer tolkningsmöjligheter Jordbruksverket får desto sämre blir i regel djurskyddet. Myndigheten har nämligen i uppdrag att verka för näringens lönsamhet och är därför synnerligen lyhörd för animalieindustrins behov. Exempelvis luckrade Jordbruksverket nyligen upp beteskravet. Tidigare hade kor rätt att få vara ute sex timmar om dagen under en sammanhängande period på 2-4 månader under sommaren. Nu tillåts intervallbetning i korta perioder vilket dramatiskt sänker beteskvalitén och omöjliggör Jordbruksverkets kontroll över att beteskravet i praktiken tillämpas. Uppluckringen av beteskravet är en flexibel och målstyrd anpassning till den framväxande kolossalt storskaliga mjölkindustrin, som inte kan släppa ut alla djuren samtidigt.

Djurskyddet i Sverige har försämrats markant sedan anslutningen till EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 17 år sedan. Djuren föds upp snabbare och avlas hårdare för varje år som går. Nästan var fjärde svensk gris dör under de första veckorna enligt beräkningar av Sveriges Radio Ekot. De svenska fåglarna har det värst. Ungefär 15 procent av kycklingarna har svårt att gå och kraftiga smärtor på grund av sina övergödda kroppar. Det innebär 10 miljoner lidande kycklingar per år. En betydande andel av nötköttet i EU har numera slaktats utan bedövning, inkluderande djur av rasen Belgisk blå. Det synnerligen oetiska köttet ligger på butikshyllorna i Sverige och borde därför också innefattas av svensk djurskyddspolitik genom djurskyddsskatter.

I korta drag kan djurskyddet i Sverige stärkas så här: Djurskyddslagen bör definiera andelen skadade och avlidna djur som ska tillåtas med avseende på uppfödningsmiljö, djurraser och transporter. Föreskrifter på öppenhet genom kameror vid uppfödningsanläggningarna och slakterierna förhindrar djurskyddsfusk till en mycket blygsam kostnad. Avarter som inte kan förbjudas bör skattebeläggas som exempelvis burägg, timslånga djurtransporter, Belgisk blå och kött från obedövat slaktade djur. Är djurskyddsskatterna likadana för svenskt och importerat kött bryts inga frihandelsavtal.

Det är inte EU som tvingar Sverige att avveckla djurskyddet. Det är den svenska köttindustrin som tillåtits lobba sönder djurskyddslagstiftningen, Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och den svenska djurskyddspolitiken i sin helhet.

Djuretik ska inte förknippas med militant utilitarism och ateism

Humanisterna bjöd den utilitaristiska och ateistiska djurrättsfilosofen Peter Singer till Stockholms universitet. Jag var där. Det var en katastrof eftersom föraktet mot svaghet var totalt. Hans slutsatser är ett direkt mordförsök på människovärdet.

Peter Singers bok Praktisk Etik, andra utgåvan, sidan 166.
”När ett handikappat spädbarns död kommer att leda till att ett annat spädbarn kommer att födas, med bättre utsikter till ett lyckligt liv, då kommer det totala måttet av lycka att bli större om det handikappade spädbarnet dödas. Förlusten av ett lyckligt liv hos det första spädbarnet uppvägs av vinsten av ett lyckligare liv hos det andra. Därför skulle det enligt ”det totala synsättet” vara rätt att döda det blödarsjuka barnet, om dödandet av det inte har några negativa effekter för andra.”

Gud är en avspegling av våra högsta ideal. En primitiv människa har också en primitiv gud, medan en mer utvecklad människa har en mer utvecklad gud. Min gud finns i mitt hjärta och jag vill av hela min själ tjäna henne genom att göra gott mot alla och allt – även djuren.

Jag blir så trött på alla självrättfärdiga och överlägsna ateistiska humanister som hela tiden banaliserar och förytligar gud och livsåskådningsfrågorna. Titta bara på detta skräckexempel från Humanisterna: gudfinnsnoginte.se

Vad säger jag till de ateistiska humanisterna?

Människan är ett meningsskapande djur. Ta ni bort meningen, så tar ni bort mänskligheten. Utilitarism, värderelativism och en svartvit värld väntar bakom hörnet.

Nästan varje stor prestation för mänskligheten har utförts av människor som ett svar på en känsla av mening. Det gäller i konsten, inom vetenskapen, i politiken eller i samhällsetiken. Tänk på de som skriver stor poesi, de berömda fysikerna, de som mättar hungriga i slummen eller de som riskerade sina liv i kampen mot slaveriet.

Innebörden av systemet ligger alltid utanför systemet. Om en forskare från en annan planet landar på jorden för första gången, ser in i en butik och märker att kunderna använder kreditkort, kanske denne frågar: ”Berätta för mig vad det är för en märklig egenskap hos plastkortet? Du lånar ut det en minut och du får massor med saker tillbaka från butiken?”

Det går inte att förklara vad ett kreditkort är i termer av dess egna egenskaper. Du måste lära utomjordingen om byteshandel, guldpengar och abstrakta former av pengar som bara symboliserar ett värde. Med andra ord behöver du lära utomjordingen en hel del om människans historia, ekonomi och mycket mer.

Innebörden av universum ligger utanför universum. Antingen tror du att det finns något utanför universum eller tror du på en meningslös värld. Det är därför ateismen aldrig kan svara på frågan om innebörden av universum. Och utan den förminskas vi som människor. Ateistisk etik och djuretik är kraftlös och förkrymt.

Att det finns outvecklad och ond religion är en annan sak…

Själlösa slaktdjurs fasor

as

Jag gick i natten runt och tänkte,
på själlösa slaktdjurs fasor.
Förbannande det trygga och lugna,
slitande det i trasor.

Gapande pladdrande tal från dårar
gör mig matt och svag.
Minns då att kött av deras kött och ben av deras ben,
det är jag.

Nervöst tittade jag åt alla håll,
fast jag inte borde vara rädd för nån.
Sökande svar bakom ytan,
stirrande som ett fån.

Lyssnade på vad människor trodde,
i alla fall på vad de sa.
Log åt befängda idéer,
sån är väl inte jag?

Jagades bort från förnuftets gräns,
till en planet som de sökande finner.
Där ropar jag på mina vänner:
Finns det någon som verkligen brinner?

Jesus och köttlobbyn

Berättelsen om månglarna i templet handlar om hur Jesus bemötte sin tids köttmånglare. Den är central i Nya Testamentet och finns med i alla de fyra evangelierna. De tre synoptikerna (Markus, Matteus och Lukas) har placerat berättelsen direkt före beskrivningen av Jesus lidande i samband med korsfästelsen. Johannes hävdar att händelsen utspelade sig i början av Jesus offentliga verksamhet.
Här är Johannes version: ”I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord.” Templet i Jerusalem var den centrala offerplatsen där djurens blod försonade folkets synder. Där fanns många stånd med växlare, som bytte vanliga pengar mot tempelpengar som det gick att köpa offerdjur för. Där fanns också många köpmän som sålde djur.

Jesus agerande framställs inte som en spontan handling utan en väl genomtänkt symbolisk aktion med det etiska budskapet: Gud som är helt god har inte behag till grymt dödande och Messias har kommit för att frivilligt offra sig i medkänsla för andra, för att göra slut på krigs- och djurofferkulturen och på så sätt visa att Gud ÄR kärlek.

Den populära tolkningarna att Jesus syfte var att protestera mot kapitalism, bedrägerier och en strävan efter ordning och reda saknar helt stöd i NT. Nej, på flera ställen i NT angriper Jesus templet och samariternas offerberg. I Johannesevangeliet säger Jesus till en samaritisk kvinna: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Jesus vittnar hela tiden om en Gud som är kärlek, ande och sanning. Gud som bor i våra hjärtan och har skapat både djur och människor. Det ENDA godtagbara offret är goda handlingar och intentioner riktade mot vår nästa.

Jesus dömer inte människor, men han är modig och engagerar sig praktiskt i samhället. Vi måste därför också vara modiga och våga utmana de samhällskrafter som av ekonomiska orsaker upprätthåller den höga köttkonsumtionen. Jag tänker speciellt på LRF (största ägare av Svenskt Kött AB) och dess politiska parti Centerpartiet. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till foderodling. Låt oss ta fram den retoriska piskan och driva ut köttmånglarna från den svenska matpolitiken.

Video: Jag gillar Dan Andersson

I lördags, vid bokbordet, fick jag frågan av en gammal konstnär från Aspudden.

– Vilken artist har betytt mest för dig?

Jag tvekade inte en sekund.

-Dan Andersson så klart! Han har en mycket fin människosyn, tydligt djurrättsbudskap och han ger uttryck för en gudstro som är snarlik min.

Här kommer ett smakprov från dikten Jägarens vaggsång:

Somna in, somna in, vila seniga ben!
Drömma kött, drömma blod, drömma död!
Vi ha gamla, gamla anor från kastspjut och sten,
vi är stora, starka jägare och döda är vårt bröd.

Och i drömmen spänna vi
musklerna av stål,
och vi bita våra tänder var och en!

Våra halsar sträckas stelt,
våra naglar gräva hål,
bredvid elden, den röda,
och natten är så sen!

Tyst, på huk! Spänn din rygg!
Slunga säkert din lans!
Lilla vilde i din blodiga dröm!
Borra kniven din i ben,
och i blodets röda glans
skall du spegla dig – spegla dig –
så skinande blir aldrig
din yxa av sten!

Du skall dansa alla jägarnas dans,
sen du tuggat på din lever,
och sörplat ditt blod!

Med din mage full av djurblod
skall du ligga hos din kvinna,
som ska föda dig små jägare
om lyckan är dig god.

Små jägare som döda,
av fruktan och för nöje,
för magen och för honan
sig själva och varann.

Bästa dikten tycker jag är Spelmannen. Själv känner jag mig som en spelman som hela tiden spelar djurrättens melodi. Lyssna gärna på videon nedan.

Köttskatt i stället för subventionerade djurfabriker

Läste med glädje i tidningen om att Malin Olofsson och Daniel Öhman fick Stora journalistpriset 2011 för sin granskning av matindustrin. Vill gärna poängtera att jag inte vill stödja det som sker bakom de stängda dörrarna på djurfabrikerna. Det är staten som tvingar mig att betala för hemskheterna genom skattsedeln.

Staten styrs av regeringen där Centern utser landsbygdsministern, som är djupt involverad i de gigantiska jordbruksbidragen. Det är därför partiet finns. Centern domineras nämligen av LRF, som representerar massor med företag vilka lever av djurfabrikerna. De kräver ständigt mer bidrag. Alla tvingas ge pengar till köttindustrin, alla måste doppa händerna i blod. Min bön, mina tårar och den ångest som mig förtär, vädjar till er politiker, låt mig slippa det här.

Det finns en politisk stig som ringlar i riktning mot en värld utan djurfabriker och subventioner. Den heter köttskatt. Den språklösa sorgen som finns i fabriksdjurens ögon bör betalas av de som äter deras lekamen. Ju mer grisens liv respekteras, desto dyrare blir köttet och desto lönsammare blir det att investera i vegetariska köttsubstitut.

Fåfängt försöker jag förtränga, att det i hög utsträckning är mina pengar som bekostar det löpande bandet på slakteriet, där det trängs rosa kroppar, upphängda i bakbenen, med tungorna dinglande utanför trynena. Hela tiden hörs ljudet i mitt öra: Kom och svara för ditt brott!

Till er politiker ställer jag nu mitt hopp. För skattebetalarnas skull och för de med tryne, mule och näbb: Inför under 2012 en köttskatt som vrider jordbrukspolitiken rätt, i stället för den nuvarande bidragskarusellen som föder de omänskliga djurfabrikerna.

Jag tror på den fria viljan!

Det finns ingen allmänt accepterad definition av ”fri vilja”, men ni som läser detta kommer nog att ana vad jag menar. Det är tanken att ”instinkter ytterst styr all vår vilja” som jag ska försöka bemöta. Dess konsekvens är att ingen fri vilja alls existerar och då är också min kamp för ett vegetariskt samhälle meningslös.

Som jag tolkar tillvaron så är jag både ett urgammalt djur och en ung människa, en ny skapelse på vårt klot som utmärks av begrepp som vetenskap, snällhet, matematik, medkänsla, konst, etik och ett avancerat språk.

Gamla primitiva instinkter, som angrepp och försvar, är äldre än de humana talanger som nu är under utveckling. Genom övning och upprepning kommer de nya talangerna att leda oss till ett förnuftigt, kärleksfullt och vegetarisk samhälle i rask takt, i och med att informationsexplotionen ger oss en allt snabbare feed back. Det är en framtid där de djuriska kampanlagen inte längre har lekstuga i våra medvetanden.

Alla anlag är frukten av viljans bruk, i den mening att den vilja fortplantar sig som pekar i evolutionens riktning. Med viljans kraft bringar vi våra önskningar och begär ut i livet, omsätter dessa till såväl tankar som handlingar. Dessa anlag som vi kallar för djuriska, själviska, intoleranta, osv har varit våra tidigare dygder, vår viljas mål. De har tjänat oss i den kamp som är villkoret i djurets värld, den starkes rätt.

Men i den fas vi nu är i blir dessa anlag inte längre önskvärda i samma grad som tidigare. De är inte längre ideal. Dess främste utövare får inte samma hjältegloria som tidigare. Den hyllning som tidigare experter inom detta område kunde sola sig i blir allt mindre och mindre. Vem hyllar idag gamla krigarkungar? Den som tycker om actionhjältar, som exempelvis James Bond, stämplas som outvecklad och primitiv. Medkänsla, vetenskap och snällhet är däremot begrepp som får en allt högre status för varje dag som går.

Att vi bär på två helt motsatta ideal inom oss, ett från den djuriska forntiden och ett annat som pekar mot den mänskliga framtiden, innebär för mig att vi inte har fri vilja när vi utövar de djuriska metoderna. Fast precis när detta sker, så önskar och vill vi naturligtvis göra så, även om vi i nästa ögonblick ångrar oss. Vi är sant fria först när vi väljer att gå i riktning mot den vi verkligen vill vara, när vi förverkligar oss själva. För alla känner en vilja att vara människa och kunna det hon kan. Ingen vill på djupet apa sig, då är man inte sann. Eller för att citera Jesus: ”Den sonen gjort fri han är verkligen fri”.

Alla anlag är alltså på sätt och vis produkter av vår viljeföring och kan därför också påverkas av viljekraften. Detta börjar med en önskan om förändring, som sedan upprepas, blir till vana, förmågor och slutligen till anlag via evolutionen.

Vi är alltid precis på det utvecklingssteg som vi själva önskar. I den stund vi önskar oss ett högre ideal har vi ju redan det. Därför har vi all den makt vi behöver för att ändra vår situation till något bättre än vad den upplevs som idag. Det är inga främmande krafter utanför oss själva som godtyckligt placerat oss där vi är. För att citera Jesus: ”Den som ber han får”. Vi behöver endast låta vår önskan och längtan omsättas till handlingar så kommer vi garanterat dit vi vill. Kan vi vara friare?

Kom låt oss nu gå ut och omvända några köttisar!

Här är förresten en sång som jag tycker uttrycker samma grundtanke om en positiv vilja och framtidshopp i en mörk värld: lyssna.