Öppna landskap i Amazonas

amra
Ikväll så deltar vi på Centerpartiets framträdande i Almedalen. Vi informerar om att svensk köttindustri bidrar till snabbt växande öppna landskap i Amazonas och resten av världen. Vidare propagerar vi för ett jordklot bestående av ett enda stort öppet landskap.
Här är flygbladet vi använder:

Min trosbekännelse


tro* Alla människor och djur är levande eviga väsen. Vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. I vilken form vi har funnits och i vilken form vi kommer att finnas kan dock ingen veta.
* Utveckling går alltid framåt mot absolut kärlek, ljus och sanning. Har livet en gång startat så växer det och utbreder sig, tills hela universum genomsyras av det.
* Etiken är till sitt väsen absolut: Försök alltid tala sanning eller håll tyst, befrämja livet och älska alla.
* Alla människor och djur har ett egenvärde som individ. Var och en är skapad för sin egen skull. Vi bör leva för varandra och inte utnyttja någon.
* Kärleken är den största kraften i universum. Det är hon som skapat oss, det är henne vi söker, det är hon som ger oss kraften och det är henne som vi sätter vårt hopp till. Sanning, medkänsla, engagemang och godhet är olika aspekter på kärleken.
* Framtidens etiska nätverk handlar om individer och inte om formella organisationer. När vi träffar andra bör konkreta goda handlingar alltid stå i centrum. Det kan exempelvis vara leverans av pengar till de fattigaste eller aktioner för djuren.
* Jag erkänner ingen ledare, lärare eller förebild. Alla står på samma nivå oavsett ålder, kön eller kunskap. Det är ORDET i sig, inte budbäraren, som är det intressanta.

Var kommer ifrån och vart går vi?

skapelseMåste erkänna att jag känner mig lite förvirrad. Men så här tror jag nog:

Ingen begynnelse har någonsin funnits. Men någon gång så snurrade jorden runt solen på en avlägsen plats i ett litet universum. Jorden var nästan öde och tom, och mörkret var så gott som totalt. På något underligt sätt, men ändå helt logiskt, blev vi till. En kraft som vi bara kan ana gjorde att vi  blev en bakterie. Denna bakterie utvecklade sig till en  svamp , en fisk, en apa och slutligen till en människa.

Som växt var det naturligt för oss att äta sol och jord. Som djur var det lika naturligt att äta växter och andra djur. Som människa däremot öppnades våra ögon och vi fick förmåga att skilja på gott och ont. Vi förstod att gott är det som befrämjar vårt liv och andras liv. Vi blev därför veganer. Det som tidigare var gott och naturligt för oss som djur, blev helt plötsligt synd. Vi bytte ut djurens lag ”att äta och ätas” mot människans lag ”att leva och låta leva”.

Tiden gick och allt eftersom avskaffade vi krig och sjukdomar bland människorna. Men åt den övriga naturen kunde vi ingenting göra. Djur fortsatte att skada och äta upp andra djur. Vi började längta bort någon annanstans.

Då gjorde vi som vi gjort så många gånger förut. Vi gav oss ut på vandring. Ut i universum för att grunda nya världar och söka oss närmare alltings ursprung – kärleken…

Min drivkraft


Hon födde mig till världen.
Hon är mitt syfte och mål.
Jag vet inte hur och varför,
men vad spelar det för roll?

Agape är ett av  hennes namn,
hon är här och hon är nu.
Hon talar om vad jag ska göra,
hon gör vi  av jag och du.ag

Utan henne är jag inte mera,
hon har rätten till  min själ.
Hon är allt jag kan äga,
hon vill  mig bara väl.

Fruktan fördriver hon som vinden,
Hon ler åt rädslor och fara.
Tillgjordhet lockar henne inte,
hon vill att jag bara ska vara.

Hon är mamman till allt som lever,
får mig att se naturen.
Hon leker och skrattar med alla,
gråter då vi dödar djuren.

Jag är agapist

ag2Vad är Agapism?
Agapismen har tagit sitt namn från det grekiska ordet agape. Agape är den personliga altruistiska kärleken till alla och allt. Den kan jämföras med Filadelfia som är syskonkärlek (t ex familjesammanhållning, flockinstinkt och nationalism) och Eros som är den sexuella kärleken (t ex förälskelse).

Agapismen är en syn på livet och ett sätt att leva som bygger på Bergspredikan. Vissa ser sig som religiösa men en del är ateister. Alla är dock veganer och pacifister.

Agapismen ser den altruistiska kärleken som yttersta drivkraften och målet i tillvaron. Etiken ses som något absolut. Det är alltid i alla lägen fel att ljuga, stjäla eller döda. Det går aldrig att med onda medel uppnå ett gott resultat.

Vägen till lycka går genom kärlek till sin nästa. I andra människor och djur möter man ytterst sig själv och Gud. Att göra gott mot allt som lever och andas är ytterst att befrämja sitt eget liv.

Agapismen är i sin yttre form utilitaristisk. Det gäller att skapa så mycket gott för så många som möjligt. Det är genom praktisk handling vi förändrar oss själva och omvärlden. Till sin inre form är agapismen mystisistisk. För den enskilda personen gäller det att få kontakt med universella och personliga kärleken.

Agapismen erkänner inga auktoriteter förutom den enskildes samvete. Däremot citeras ofta personer som [W: Blaise Pascal] och [W: Martinus Thomsen].

Köttätande, socialism, rasism och homofobi ses idag som konkreta uttrycksformer för okunskap, mörker och ondska. Vi tror dock att tiden för dessa uråldriga företeelser snart är slut. Utvecklingen går obönhörligt mot ljusare tider.

Sveriges Riksbank: Ökad köttkonsumtion huvudorsak till höjda matpriser

srhttp://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=28140

-klipp–
Högre inkomster per capita i Kina, Indien och andra snabbt växande ekonomier har lett till ökad efterfrågan på livsmedel och även förändringar i sammansättningen av livsmedelskonsumtionen. Särskilt har efterfrågan på kött ökat, vilket i sin tur drivit upp efterfrågan och priserna på foderspannmål. Detta sprider sig också vidare till övriga livsmedelsgrödor. Det är rimligt att tro att efterfrågan på livsmedel i världen kommer att förbli hög.
–klipp–