Övergalaktisk domstol

uf2Visste du att det troligtvis finns fler stjärnor i universum än det finns sandkorn på alla världens stränder?  Räknar man med en genomsnittlig diameter på sandkornen på 0,25 millimeter finns det mer än 10 gånger så många stjärnor. Antalet stjärnor har uppskattats till 70 triljarder – det vill säga en sjua följd av 22 nollor.
Idag vet vi att vi är ensamma i vårt solsystem om att ha utvecklat högre liv. Men tänk då på att vårt solsystem bara är ett litet sandkorn på världens alla stränder. Sannolikheten att det finns åtminstone några miljarder andra högt utvecklade civilisationer i universum måste därför anses vara stor.
Tänk om en dag utomjordingar, långt starkare och intelligentare än vi, landar på jorden och gör mot oss vad vi gör mot djuren. Men vilken rätt skulle vi då kunna stämma dem i en övergalaktisk domstol?


Kommentera