Mycket rött kött ökar dödligheten jämförbart med rökning

rmÖkat intag av rött och processat kött och ökad risk för död i både hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Personer som äter mycket rött och processat kött dör tidigare än personer som äter små mängder av sådant kött, enligt världens största studie som är publicerad i i tidskriften Archives of Internal Medicine. Studien omfattar en halv miljon människor som studerats under 10 år.

Hälften av alla rökare dör i förtid, ofta i lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Men att äta stora mängder rött kött är också mycket farligt: under den 10-års period som undersökts så ökar dödligheten för storkonsumenterna med över 30 % .

Den femtedel män respektive kvinnor som angivit högst intag av rött kött hade 31 respektive 36 procent högre risk att dö under uppföljningstiden jämfört med den femtedel som angivit lägst konsumtion. Motsvarande siffror för intag av processat kött var 16 och 25 procent för män respektive kvinnor.

Se artikel i Dagens Medicin.

DailyRed

Läs hela artikeln om studien i The Washington Post.


Kommentera