Motion till Fdr:s rikstämma

mc * Jag yrkar på att köttkonsumtionsfrågan tilldelas huvuddelen av Djurens Rätts resurser.

Jag ser i huvudsak tre skäl för det:

 1. Köttkonsumtionsfrågan berör nästan alla människor. Om vi får ut ett budskap om köttätande till tusen personer berörs alla direkt av det. Om vi får ut ett budskap om djurförsök till samma antal personer kanske det berör i bästa fall någon enstaka person av dem mer direkt.

 1. Köttfrågan har positiva sidoeffekter. Främst att vegetarianer har hälsofördelar av sin kost. För exempelvis jaktfrågan, djurförsöksfrågan, djurcirkusfrågan och pälsfarmningsfrågan är förhållandet helt annorlunda. De är problematiska på ett sätt som köttkonsumtionsfrågan inte är.Problemet med jaktfrågan är att alternativet är en ökad rovdjursstam som inte dödar bytesdjuren på ett mindre lidandegenererande sätt än vid mänsklig jakt.Problemet med djurförsöksfrågan är att djurförsök innebär att det kan tas fram viktiga mediciner som räddar människors liv. Om vi förnekar detta ställer vi oss helt utanför majoritetsvetenskapen och om vi inte förnekar det utsätter vi oss för en diskussion där människors liv ställs mot råttors liv.

  Problemet med djurcirkusar är att de berör så få djur. Alla Sveriges djurcirkusar har färre djur än vad någon enstaka familj i Sverige äter under ett antal år.

  Problemet med pälsfarmningsfrågan är att pälsfarmning sker i många länder varav flera har sämre djurskyddslagar och sämre produktionsförhållanden än de svenska. Ett pälsfarmsförbud innebär inte att motsvarande antal djur räddas, det innebär att produktionen flyttar utomlands. Ofta till länder med ännu sämre förhållanden. Problemet är inte att vi har svensk pälsfarmning, utan att människor bär pälskläder. En jämförelse skulle kunna vara att vi inte skulle rädda en enda ko om vi slog ut svensk köttproduktion med ett inhemskt produktionsförbud. Detta eftersom produktionen då skulle flytta utomlands och vi skulle importera motsvarande kvantitet kött – så länge det inte är efterfrågan vi angriper.

  Det finns alltså en poäng i att rikta sig mot konsumenter, men att rikta sig mot pälskonsumenter bör i effektivitet jämföras med att rikta sig mot köttkonsumenter. Köttätande berör långt fler människor och en enskild köttätare orsakar mer lidande och död än vad en pälskonsument orsakar med sitt pälsbärande. Vi bör därför relativt sett fokusera ännu mer på köttfrågan.

  Dessa problematiseringar bör givetvis inte ses som ett ursäktande. Däremot bör de här sakerna vägas in när vi bedömer vilka prioriteringar vi ska göra. Köttätande drabbar fler djur än alla andra områden tillsammans. Köttätande innebär att djuren oftast dödas tidigare (mindre andel av sin naturliga livstid) än när det gäller andra djurområden. Köttätande innebär ofta det största lidandet för det enskilda djuret.

 1. Köttätande är den psykologiskt enklaste och tydligaste djurrättsfrågan. Detta för att det är den djurfråga som har störst psykologisk närhet för människor eftersom det handlar om något de flesta gör varje dag samtidigt som dödande och dålig behandling av djur enbart för mat är intellektuellt oproblematiskt för oss i djurrättsrörelsen. Det ger oss den bästa möjligheten att lyfta fram djurrättsetik och det enskilda djuret utan att hamna i kontraproduktiva utilitaristiska diskussioner. Köttätande är den fråga som det är enklast att formulera ett positivt budskap kring. Alternativet till köttätande kan formuleras som vegetarisk mat, bättre hälsa och goda långsiktiga konsekvenser för djur. Övriga områden är som sagt mer problematiska.


Kommentera