Moderater för köttskatt

mNu säger två tunga moderata riksdagledamöter ja till köttskatt, se debattartikel från Vestmanlands läns tidning nedan. De säger i och för sig att de är emot köttskatt, men det verkar vara mest för att de uppfattar att vänstern är för köttskatt och de därför inte kan använda just det ordet. Istället säger de att ”Vi vill låta en bred koldioxidskatt få genomslag. Då blir koldioxiden synlig i ekonomin. När vi vet vad det kostar är det enkelt att välja. Den som vill äta billigt gör det enkelt genom att välja mer grönt än kött.”. Det måste rimligtvis vara exakt detsamma som en köttskatt, fast under ett annat namn…

http://vlt.se/asikter/debatt/1.466939

Ett längre citat från debattartikeln:

”Det är djupt störande att EU-pengar används så att det har blivit billigare att köra runt levande kor i flera dygn än att köra runt slaktat kött. Det är omoraliskt och skapar onödigt lidande.

Dessutom pekas köttkonsumtion ut som en klimatbov. Vad är då den politiska lösningen? För oss är det stor skillnad på vad som är politiskt och privat. Du måste själv ta ansvar för vad du äter. Skillnaden ­mellan moderata förslag och vänsterförslag är tydlig.

Vänstern föreslår en köttskatt. Köttskatten är bara till för att öka priset sam­tidigt som nästan hälften av EU:s budget går åt till att subventionera så att köttet blir billigare. Det är inte ­bara dumt, det är dyrt också. Och effekten blir inte stor.

Vi föreslår en förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det ger stora effekter. Vi avskaffar den gärna genom att köpa ut bönderna – med ett extra års subventioner i handen och sen inga mer. Vi vill

låta en bred koldioxidskatt få genomslag. Då blir koldioxiden synlig i ekonomin. När vi vet vad det kostar är det enkelt att välja. Den som vill äta billigt gör det enkelt genom att välja mer grönt än kött.”


Kommentera