Min trosbekännelse


tro* Alla människor och djur är levande eviga väsen. Vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. I vilken form vi har funnits och i vilken form vi kommer att finnas kan dock ingen veta.
* Utveckling går alltid framåt mot absolut kärlek, ljus och sanning. Har livet en gång startat så växer det och utbreder sig, tills hela universum genomsyras av det.
* Etiken är till sitt väsen absolut: Försök alltid tala sanning eller håll tyst, befrämja livet och älska alla.
* Alla människor och djur har ett egenvärde som individ. Var och en är skapad för sin egen skull. Vi bör leva för varandra och inte utnyttja någon.
* Kärleken är den största kraften i universum. Det är hon som skapat oss, det är henne vi söker, det är hon som ger oss kraften och det är henne som vi sätter vårt hopp till. Sanning, medkänsla, engagemang och godhet är olika aspekter på kärleken.
* Framtidens etiska nätverk handlar om individer och inte om formella organisationer. När vi träffar andra bör konkreta goda handlingar alltid stå i centrum. Det kan exempelvis vara leverans av pengar till de fattigaste eller aktioner för djuren.
* Jag erkänner ingen ledare, lärare eller förebild. Alla står på samma nivå oavsett ålder, kön eller kunskap. Det är ORDET i sig, inte budbäraren, som är det intressanta.


Kommentera