Men är det inte naturligt att äta kött?

hhHur definierar du naturligt? (inte många har bra svar på det)
Alla förtryck har rättfärdigats med att ”det är naturligt”. Slaveriet rättfärdigades med de svartas naturliga underlägsenhet och med att de vita alltid varit överlägsna, kvinnoförtryck har rättfärdigats med att kvinnor alltid haft en underordnad position och att de är svagare. Nazistisk ideologi spreds med hjälp av propagandafilmer där man visade den ariska rasens ”naturliga överlägsenhet” och judarnas underlägsenhet. Dessutom kan man fråga sig vad människor menar med naturligt. Är det naturligt att åka buss? Är det naturligt att ha kläder? Naturlighetsbegreppet är synnerligen relativt och knappast särskilt användbart. En av människans mest utmärkande egenskaper är ju förövrigt möjligheten att skapa sig själv utöver naturliga begränsningar.

När det gäller den biologiska innebörden kan vi konstatera att kött är en tänkbar, men inte nödvändig beståndsdel av människans kost. Inom de flesta kulturer och samhällen har människan ätit kött – dock mkt mindre än vad vi i västerlandet äter. Går vi till våra närmaste släktingar, schimpanserna så äter de mest vegetabiliskt. Även en del ägg, smådjur etc. Men det som är intressant är inte att leva som vi gjort tidigare utan att leva på ett sätt som är så bra som möjligt. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Människan har inte brytt sig moraliskt om djur genom historien (dock som religiösa symboler etc). Men det finns massor av företeelser som förekommit genom historien som ändå inte är bra. Våldtäkt, aggresivitet, krig, etc, har förekommit genom historien och kan bitvis förklaras med biologi. Detta innebär inte att våra aktiva val bör främja detta. Samma sak med djurhänsyn. Vi kan leva som veganer/vegetarianer eftersom alla näringsämnen kan hämtas från växtriket. Därmed är det en öppen fråga vad som är ”naturligt”. Vi kan alltså välja. Och vi bör välja bort sådant som skapar lidande.


Kommentera