Löntagarna betalar köttproduktionens dolda kostnader

kossa1Nedanstående debattartikel fick jag in i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article5168838.ab

Inför köttskatt!

I dag betalas köttproduktionens dolda kostnader främst genom lön på arbete och tas ut från alla som betalar löneskatt.

Med en köttskatt flyttar kostnader från löneskatt till konsumtionsskatt och ger oss friheten att välja om vi vill finansiera köttproduktionens kostnader eller inte.

Visionen bakom förslaget att införa en köttskatt är den liberala drömmen om en marknad där handel sker på lika villkor för att göra världen bättre. För att handeln skall kunna ske utan negativa externa effekter måste alla dolda kostnader prissättas lika så att marknadens krafter släpps fria. En procent skatt på kött kan beräknas leda till cirka 0,8 procent minskad köttkonsumtion. Det leder inte till ett ökat totalt skattetryck eftersom pengarna staten tjänar kan användas till att minska andra skatter.

Tvärtom ger det friheten att välja vad man skall lägga sina pengar på.

I dag betalas köttproduktionens dolda kostnader främst genom lön på arbete och tas ut från alla som betalar löneskatt. Får man som konsument betala kostnaden som en punktskatt på produkten kan man välja bort denna kostnad.

En okunnig liberal skulle kunna invända att vi först borde avveckla de stora subventioner jordbruket och köttindustrin får. Men det har inte med saken att göra eftersom subventionerna främst styr var i världen produktionen sker och mindre utsträckning priset och därmed produktionen.

Alltså, sänkta subventioner styr produktionen från Europa till andra världsdelar. Minskade subventioner till det europeiska jordbruket kommer bara att innebära att vi importerar mer. Enligt FN:s långsiktiga prognoser kommer matpriserna att öka, vilket ger ett minskat behov av subventioner, så dessa kan antas minska naturligt.

Här kommer fem dolda kostnader från köttproduktion:

1. Köttkonsumtionen står globalt för 18 procent av de totala växthusgasutsläppen enligt FN. Det är en andel som kommer att öka eftersom köttkonsumtionen beräknas fördubblas till 2050 samtidigt som den fossila energin kommer möta ökad konkurrens av bättre energikällor som sol- och vindkraft.

2. Det mesta som odlas i Sverige blir foder åt djur. Jordbruket är huvudorsaken till övergödningen av Östersjön. Minskad köttkonsumtion hjälper alltså Östersjön.

3. Köttkonsumtionen leder till uppkomsten av allvarliga sjukdomar. Den intensiva djurhållningen utgör en perfekt grogrund för virussjukdomar. Virusen kan förändras genom mutation och överföras från en art till en annan, som vi sett i fallen med fågelinfluensa och svininfluensa. Dessutom leder den ökade köttkonsumtionen till för tidig död i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

4. Den ökande köttkonsumtionen är huvudorsaken till avskogningen i till exempel Sydamerika eftersom marken används till betesmarker och foderodling.

5. Den ökade köttkonsumtionen skapar en ökad efterfrågan på foder och därmed jordbruksmark. Jordbruksmarken är en begränsad tillgång då all mark inte är lika bra att odla på. Djurhållningen upptar redan i dag 70 % av världens jordbruksmark och nära 1/3 av jordens isfria landyta. Detta leder till högre matpriser vilket ökar svälten. Varje dag dör c:a 100 000 människor av svält eller dess konsekvenser.

En köttskatt innebär att dolda kostnader korrigeras och marknaden ges möjlighet att fungera som den ska. Köttskatten flyttar kostnader från löneskatt till konsumtionsskatt och ger var och en friheten att välja om vi vill finansiera köttproduktionens kostnader eller inte.

Köttskatt innebär en realisering av liberala grundtankar och är ett steg på vägen mot ett liberalt samhälle.


Lämna ett svar