Lika naturligt att stänga ute köttlobbyn som tobakslobbyn från våra skolor


tobak1Varje vardag äter jag skolmat med jobbet. Jag tycker verkligen om mattanterna även om vi har lite olika åsikter. De tycker till exempel att jag måste ha läkarintyg för att få dricka av havremjölken. Men våran största konflikt gäller köttet. De är fast övertygade om att det är bra för barnen att det serveras kött nästan varje dag!!! Hmm, jag misstänker att köttlobbyn har varit framme…

Här kommer en insändare som jag har skrivit angående ämnet:

Skolmatens fiender
Som gammal liberal gräsrotsaktivist jublade jag när partisekreteraren Schlingmann sa de förlösande orden ”Väljarna ska tryggt kunna veta att vi inte sitter i knäet på vare sig särintressen eller lobbyister” på M:s arbetstämma i fredags. Visst, lobbying kan främja demokratin men allt för ofta bedrivs den oseriöst utan tydlig avsändare. Risken finns att resursstarka särintressen skaffar sig inflytande på bekostnad av allmänintresset.

Ett exempel är Skolmatens Vänner som är en förening som ofta får utrymme i media. De säger sig värna om våra barns hälsa. En närmare granskning visar dessvärre att Skolmatens Vänner, som finansieras av LRF och de bondeågda livsmedelsföretagen, far med grov osanning. Skolmatens Vänner har inte barnens bästa för ögonen. Målet är uppenbart att sälja så mycket som möjligt av finansiärernas produkter till kommunerna. För skattebetalarnas pengar och på bekostnad av barnens hälsa. I pressmeddelandet ”Skolmatens kvalitet och näringsinnehåll hotas” larmas det om ”färre serveringar av kött”. Vidare rekommenderar de gigantiska köttportioner på sin hemsida: ”En lämplig portionsstorlek av kött är ca 110-120 g”. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 80 procent av Sveriges jordbruksmark används till djuruppfödning i form av foderodling och betesmarker, vilken naturligtvis styr LRF:s preferenser.

Det är viktigt att skolorna är korrekt informerade om vilken mat som enligt etablerad forskning är bäst för barnens långsiktiga hälsa. På Världscancerfondens hemsida står det tydligt och klart att man helt avråder från alla processade charkvaror, som korvar och pastejer. Medelkonsumtionen av rött kött bör maximalt vara 300 gram/vecka eller 16 kg/år. I Sverige konsumerade vi år 2006 i snitt 85,6 kg kött enligt Jordbruksverket (fast då räknas även kyckling in). Alltså, Världscancerfonden rekommenderar Sverige att minska köttkonsumtionen dramatiskt. Läget ser snarlikt ut när det gäller andra utbredda sjukdomar, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar. Det ska också påpekas
att vegetarianer generellt har en väsentligt högre livslängd än köttätare.

Ett minskat köttintag vore inte enbart bra ur hälsomässig synvinkel, utan också för klimatet. Köttindustrin står för 18 procent av de globala växthusgasutsläppen, enligt FN.

Skolornas rektorer bör hämta information från sakliga och opartiska källor och inte ha något att göra med Skolmatens Vänner eller någon annan av köttlobbyns organisationer. Det borde vara lika naturligt att stänga ute köttlobbyn som tobakslobbyn från våra skolor.

Alla politiker i landet ur alla partier borde ta den här frågan på allvar. Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa genom att läsa på och kräva den kost som vetenskapligt sett är bäst för deras barn. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, FN:s klimatpanel, Världscancerfonden och en rad andra seriösa organisationer som har i uppgift att bedöma det sammantagna forskningsläget angående kött uppmanar alla till en kraftigt minskad köttkonsumtion. Skolmatens Vänner säger sig följa Livsmedelsverkets rekommendationer. De ljuger. Talade de sanning skulle även de instämma i kravet på en kraftigt minskad köttkonsumtion.
Jonas Norberg, Projektet Skolbarnens Vänner


Kommentera