Kyrkan och maktens ring

Ringen som ingen kyrka kan hantera heter världslig makt. Vår mästare blev korsfäst av den – naken, hånad och övergiven av alla. Men tron på ett annat rike, byggt på människovärdet, lever än i dag. Där är alla välkomna, där är alla vackra och där är alla älskade. För det är så vi ser ut i Guds ögon.

I snart 2000 år har det funnits människor som levt och dött i kärlek och tro på det rike som Jesus vittnade om. Denna världens maktmänniskor har dödat dem, bränt upp deras skrifter och försökt osynligöra dem totalt. Men letar vi i historien så hittar vi dem.

I västerlandet fick inkvisitionen en särskild utformning i början av 1200-talet då katarerna skulle bekämpas. Ungefär en halv miljon människor torterades ihjäl för sin tros skull. Katarerna var övertygade om att dödande var en styggelse så deras företrädare åt helvegetariskt och undvek även mjölk- och äggprodukter. Likt Jesus vägrade de använda vapen och våld och i enlighet med Jesus lära vägrade de att svära ed. Dödsstraff fördömdes också, vilket var en abnormitet under medeltiden. De föraktade kardinalernas makt, pompa och ståt och de blev slaktade som försvarslösa lamm, precis som deras mästare. Många väckelsekristna har under århundradena identifierat sig med dem, så även jag. Men i religionshistorien är de förpassade till en parentes, någonting udda och utdefinierat.

Martin Luther, de penningkära furstarnas man, har däremot alltid satts på intellektualismens piedestal för sina tankar om kyrka och stat. Bara maktens ring kan till den grad fördunkla synen så att man inte ser Luthers uppenbara ondska mot andra människor. Luther skrev om judarna genom hela sin karriär, bland annat i ”Om judarna och deras lögner” som publicerades 1543, tre år före hans död. Den är kanske den mest radikalt antisemitiska skrift som någonsin publicerats.

Han propagerade för att sätta synagogor i brand, förstöra judiska böneböcker, förbjuda rabbiner att predika, att beslagta judars egendomar och pengar samt slå sönder deras hem, så att dessa ”giftiga maskar” skulle tvingas att arbeta eller utvisas för gott. Luthers ord ”Vi begår fel genom att inte slakta dem” har av vissa tolkats som att han även sanktionerade mord. Säkert är emellertid att hans skrifter ofta användes i propagandamaterial av nazisterna.

Ni som svartmålar den kristna kyrkan: Vilken kyrka menar ni? Den sanna och enda kyrkan har alltid kämpat för människovärdet och stått upp i kärlek för den enskilda människan, oavsett om det handlat om judar, slavar, homosexuella eller någon annan utsatt grupp. Ja, det är till och med så att man avstått från animalier, som exempelvis jag, eftersom kött är mord och brott mot andemeningen i Jesu Bergspredikan. Guds rike handlar inte om döda dogmer, politisk makt eller tomma ritualer. Det handlar om relationen till medmänniskan och om tron på en framtid där rättfärdigheten och människovärdet råder.

REFERENSER

Om katarerna
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathars

Om Martin Luther
http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Om kristen vegetarianism
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_vegetarianism


Kommentera