Köttskatt lindrar världssvälten

Den 16 oktober uppmärksammade FN Världshungerdagen. I år blev det en extra sorglig dag. För första gången i världshistorien, led 2009 mer än en miljard människor runt om i världen av hunger och kronisk undernäring. Det är ungefär var sjätte person och omkring 100 miljoner fler än 2008.

En huvudorsak är den snabbt stigande köttproduktionen. Den upptar enligt FN redan i dag en tredjedel av vår jordyta. Produktionen kommer antagligen att fördubblas till år 2050 jämfört med millennieskiftet enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO.

Detta leder till en ökad efterfrågan på foder och jordbruksmark, vilket leder till högre matpriser och därmed till ökad fattigdom och svält. För de fattiga, som lever på en dollar per dag, är höga matpriser en katastrof.

Fattigdom fråntar också människor makten att fritt planera sina liv och att förverkliga sig själva. Fattiga och ofria människor skaffar sig i regel många barn – för säkerhets skull. Lite rikare människor väljer däremot oftast att skaffa få barn av bekvämlighetsskäl.

Den nuvarande snabba befolkningsökningen orsakar, i sig själv, ökad fattigdom och svält.

Med ett fortsatt globalt födelsetal på 2,6 barn per kvinna kommer vi enligt FN-rapporten World Population to 2300 att bli upp till 36 miljarder människor år 2300.

Födelsetalen kommer att sjunka men frågan är om det går tillräckligt fort?

En köttskatt skulle minska både svälten kortsiktigt, genom lägre matpriser, och långsiktigt genom att folk får råd att utbilda sig i stället för att skaffa många barn.

Motkrafterna till köttskatt är LRF och den övriga köttlobbyn. Genom sina stora ekonomiska och politiska resurser förvrider de totalt den svenska matpolitiken. Motivet är pengar. Eftersom 80 procent av den svenska åkermarken består av foderproduktion till djur så tjänar de enorma belopp i jordbrukssubventioner, kopplade till den groteskt höga svenska köttkonsumtionen. Hungern är ingen naturlag. Det är ett resultat av att giriga särintressen, runt om i vår värld, tillåtits att få ett alltför stort politiskt inflytande!


Kommentera