Köttskatt är viktigare än bensinskatt

Här är min senaste insändare:

Mellan 60 till 70 % av bensinbolagens slutpris beror på skatter. Detta motiveras av miljöhänsyn.
På kött finns ingen skatt förutom momsen. Istället subventionerar EU djurindustrin med 32 miljarder kronor per år, bara genom interventioner och direktstöd. Ändå står djurindustrin för 18 % av de globala klimatpåverkande utsläppen, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO. Detta kan jämföras med ca 13,5 % för transportsektorn. Köttskatt kan dessutom motiveras av hälsoskäl och djuretiska skäl tillskillnad från bensinskatt.
* Hälften av alla dödsfall i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar, vilka till viss del orsakas av animalisk kost.
* Grisen föds upp på betonggolv i små bås och inte får se dagsljus förrän de förs till slakteriet.
I Sverige infördes bensinskatt den 14 maj 1924. Min förhoppning är att köttskatt i någon form införs under 2008.
Man behöver inte vara djurrättsaktivist eller miljöexpert för att förstå logiken i detta!


Kommentera