Kameraövervakning stärker svenskt kött


Den här artikeln är skriven i syfte att minska den totala köttkonsumtionen, förutom att djurskydd i sig också har ett visst egenvärde. Ett stärkt fokus på djurskydd ökar köttpriset, vilket minskar antalet dödade djur, samtidigt som svenska bönder gynnas eftersom begreppet DJURSKYDD ligger i kärnan av deras varumärke. Min farfar och farbror var förresten köttbönder.


Begreppet Svenskt Kött är helt avgörande för den svenska marknadsandelen på vår inhemska köttmarknad. Jag är besviken på LRF som har förstört begreppet genom att ha lobbat under lång tid, för kortsiktig vinnings skull, för att undvika en seriös djurskyddstillsyn. Viktiga marknadsandelar gentemot utlandet har kastats bort. Det är nu lika bra att erkänna det alla sakkunniga redan vet: Djurskyddstillsynen då den låg under kommunerna var värdelös med något enstaka undantag och då länsstyrelserna tog över för ett år sedan blev det inte bättre.
Tyvärr verkar det som att LRF försöker trixa vidare med låtsasåtgärder för djurskyddstillsynen istället för att komma med effektiva åtgärder. Det mest effektiva förslaget är att införa obligatoriska kameror i djuruppfödningslokalerna som alla får tillgång till via internet. Det möjliggör för länsstyrelserna, veterinärerna, media och djurskyddsorganisationer att på ett opartiskt sätt jämföra olika gårdar, när som helst, dygnet runt. Öppenhet är enda vägen till allmänhetens förtroende och gör att branschen slipper aktivister som smygfilmar på nätterna.
Problemet är att våra redan hårt ekonomiskt prövade bönder inte har råd att lägga mer pengar på djurskydd eftersom konsumenterna inte vill betala för ett dyrare kött.  En marknadsekonomisk lösningen på detta är att införa en konsumtionsskatt på kött som används för att finansiera kameraövervakning.
De administrativa kostnaderna för att införa en sådan skatt, sett på lång sikt, är  försumbara eftersom köttskatt rimligtvis ändå kommer att införs så småningom som en logisk följd av en strävan efter ett system med rättvisa klimatskatter som även inkluderar maten. Kött står nämligen för en allt större del av växthusgaserna. Enligt en färsk rapport (nov-09) från World Watch Institute står köttindustrin för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.
När väl förtroendet för det svenska djurskyddet är säkrat är det tid för att med full kraft attackera djurplågeriet hos våra utländska konkurrenter samt konfrontera de svenska butikskedjor som marknadsför oetiskt kött. Lyckas vi koppla Svenskt Kött till ett gott djurskydd öppnar sig också i det långa loppet en internationell jättemarknad.
Referenser
Köttet står för mer än hälften av världens växthusgaser.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
Livestock’s long shadow
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf

Att begreppet svenskt kött associeras med världens bästa djurskydd är helt avgörande för att hålla uppe den svenska marknadsandelen på vår inhemska köttmarknad. Jag är besviken på LRF som har förstört begreppet genom att ha lobbat under lång tid, för kortsiktig vinnings skull, för att undvika en seriös djurskyddstillsyn. Viktiga marknadsandelar gentemot utlandet har kastats bort. Nu återstår bara att erkänna det alla sakkunniga redan vet: Djurskyddstillsynen då den låg under kommunerna var värdelös med något enstaka undantag och då länsstyrelserna tog över för ett år sedan blev den inte bättre.

Tyvärr verkar det som att LRF försöker trixa vidare med låtsasåtgärder för djurskyddstillsynen istället för att komma med effektiva åtgärder. Det mest effektiva förslaget är att införa obligatoriska kameror i djuruppfödningslokalerna som alla får tillgång till via internet. Det möjliggör för länsstyrelserna, veterinärerna, media och djurskyddsorganisationer att på ett opartiskt sätt jämföra olika gårdar, när som helst, dygnet runt. Öppenhet är enda vägen till allmänhetens förtroende och gör att branschen slipper aktivister som smygfilmar på nätterna.

Ett problem är att våra redan hårt prövade bönder inte har råd att lägga mer pengar på djurskydd eftersom konsumenterna inte vill betala för ett dyrare kött.  En marknadsekonomisk lösningen på detta är att införa en konsumtionsskatt på kött som används för att finansiera kameraövervakning.

De administrativa kostnaderna för att införa en sådan skatt, sett på lång sikt, är  försumbara eftersom en köttskatt rimligtvis ändå kommer att införas inom ett antal år som en logisk följd av en strävan efter ett system med rättvisa klimatskatter som även inkluderar maten. Kött står nämligen för en allt större del av växthusgaserna. Enligt en debattartikel (nov-09) från World Watch Magazine står köttindustrin för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.

När väl förtroendet för det svenska djurskyddet är säkrat är det tid för att med full kraft attackera djurplågeriet hos våra utländska konkurrenter samt konfrontera de svenska butikskedjor som marknadsför oetiskt kött. Lyckas vi koppla Svenskt Kött till ett gott djurskydd öppnar sig också i det långa loppet en internationell jättemarknad.

Referenser

Växthusgaserna har en varierande atmosfärisk livstid, vilket gör att vetenskapsmännen kan beräkna köttets klimateffekt på olika sätt. Enligt en artikel i World Watch Magazine står djurhållningen för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser, alltså betydligt mer än de 18 % som FN uppskattade det till 2006 i rapporten Livestock’s long shadow.
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

FN:s djuruppfödningsrapport Livestock’s long shadow
http://www.afpf-asso.org/afpf/vie/vie/images/FAO-Livestock-Environment.pdf


Kommentera