Jesus och köttlobbyn

Berättelsen om månglarna i templet handlar om hur Jesus bemötte sin tids köttmånglare. Den är central i Nya Testamentet och finns med i alla de fyra evangelierna. De tre synoptikerna (Markus, Matteus och Lukas) har placerat berättelsen direkt före beskrivningen av Jesus lidande i samband med korsfästelsen. Johannes hävdar att händelsen utspelade sig i början av Jesus offentliga verksamhet.
Här är Johannes version: ”I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord.” Templet i Jerusalem var den centrala offerplatsen där djurens blod försonade folkets synder. Där fanns många stånd med växlare, som bytte vanliga pengar mot tempelpengar som det gick att köpa offerdjur för. Där fanns också många köpmän som sålde djur.

Jesus agerande framställs inte som en spontan handling utan en väl genomtänkt symbolisk aktion med det etiska budskapet: Gud som är helt god har inte behag till grymt dödande och Messias har kommit för att frivilligt offra sig i medkänsla för andra, för att göra slut på krigs- och djurofferkulturen och på så sätt visa att Gud ÄR kärlek.

Den populära tolkningarna att Jesus syfte var att protestera mot kapitalism, bedrägerier och en strävan efter ordning och reda saknar helt stöd i NT. Nej, på flera ställen i NT angriper Jesus templet och samariternas offerberg. I Johannesevangeliet säger Jesus till en samaritisk kvinna: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Jesus vittnar hela tiden om en Gud som är kärlek, ande och sanning. Gud som bor i våra hjärtan och har skapat både djur och människor. Det ENDA godtagbara offret är goda handlingar och intentioner riktade mot vår nästa.

Jesus dömer inte människor, men han är modig och engagerar sig praktiskt i samhället. Vi måste därför också vara modiga och våga utmana de samhällskrafter som av ekonomiska orsaker upprätthåller den höga köttkonsumtionen. Jag tänker speciellt på LRF (största ägare av Svenskt Kött AB) och dess politiska parti Centerpartiet. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till foderodling. Låt oss ta fram den retoriska piskan och driva ut köttmånglarna från den svenska matpolitiken.

Kommentarer inaktiverade.