Jag tycker det är ett hot mot människovärdet att vara vegetarian eller att ge djur rättigheter


hraJasså, kanske därför som vegetarianer är så överrepresenterade bland grova våldsbrottslingar? (de flesta förstår ironin 😉 …)

Slaveriförespråkarna såg det som ett hot mot de vita att ge de svarta rättigheter. Men så blev det inte. Tvärtom. Det är helt enkelt fel att se hänsyn och rättigheter som en bristvara som man bara kan dela ut till ett fåtal. Och rent empiriskt så är hela denna idé motbevisad. Sociologiska undersökningar i USA exempelvis visar att vegetarianer och djurrättsmänniskor är mycket mindre rasistiska än genomsnittet, har mer generös syn på kvinnor och deras rättigheter, visar lägre acceptans för orättvisor etc. Dessutom är det inom kriminologin och psykologin känt att människor som utövar våld mot människor ofta börjar med att utöva våld mot djur.


Kommentera