Jag anklagar er för lidandet inom djurindustrin

Öppet brev till Sveriges liberaler, socialister, religiösa och övriga invånare. Jag anklagar er för att över 85 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, efter att ha levt onaturliga liv fyllda av lidande, enligt siffror från Djurens Rätt.

Ni är jury och domare. En tanke från Astrid Lindgen är mitt huvudvittne.

Ni liberaler har utbildningen, pengarna från näringslivet och tillgången till landets ledarsidor. Från dem som fått mycket bör krävas mycket. Ni förstår problematiken kring varför marknadens osynliga hand inte förmår lyfta ett finger för att åtgärda lidandet inom djurindustrin. Bara ni äger prestigen att övertyga era allianssyskon i regeringen att lösningen stavas djurskyddsskatt, som är en köttskatt utformat i enlighet med den grundläggande liberala marknadsprincipen att förorenaren betalar. Djurens lidande måste prissättas och det är enkelt att börja med exempelvis en straffavgift på burägg.

Ni socialister pratar om klasskamp, sammanhållning och solidaritet. Medlemmarna lockas till årsmöten med gratis mackor med smör, ost och korv. Pålägg som betalats av de fastbundna arbetarna i Bregottfabriken. Där gäller nollavtal, evig arbetsfred och ingen plats finns för den som blivit gammal eller illa sliten. Pensionen består av en bultpistol som låter pang, en slaktkrok, ett löpande band och ett inplastat paket i charken för 49 kronor per kilo. Ni borde verkligen förstå att exploaterade djur och ett exploaterat proletariat är två sidor av samma fenomen: Den starke utnyttjar den svage för egen vinning.

Ni religiösa har ofta sagt att röd, gul, vit och svart gör detsamma därför att Gud älskar alla barnen på vår jord. Att Gud är kärlek predikas oavbrutet runt vårt klot av de gamla religionerna, new age och av de upplysta humanisterna fast med sekulära ord. Hycklare, se då också spegelbilden i suggans öga som avslöjar ett rikt känsloliv fast hon saknar ett avancerat språk! Även hon är älskad för sin egen skull om den Gud finns som sagt: det du gjort mot en av mina minsta har du gjort mot mig.

Till alla övriga, inklusive mig själv, vill jag ge Astrid Lindgrens visdomsord: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Att principen även gäller relationen mellan människor och djur, behöver man sannerligen inte vara en liberal, socialist eller religiös för att förstå. Bara du kan döma djuret som liknar dig själv.


Kommentera