Öppna landskap – en PR-lögn från LRF

ol2

Associerar du ”öppna landskap” med att du som barn springer av hjärtats lust barfota på en äng med tusen blommor? I så fall har LRF lyckats med sin kampanj för att legitimera köttproduktionen, få ännu mer bidrag från skattebetalarna och slippa betala för växthusgasutsläppen.De argument som används är att korna betar på marker som vi inte kan använda till att odla mat till människor. Det är delvis sant, men som situationen ser ut idag går mer än 2/3 av Sveriges åkermark åt till att odla foder till köttindustrin. Även vall odlas till större delen på mark som det hade gått mycket bra att odla spannmål eller annan mat till människor på.Vidare påstås att svensk nötköttsproduktion behövs för miljökvalitetsmålen “ett rikt växt- och djurliv” och “ett rikt odlingslandskap”. Sanningen är att mindre än 20 procent av betet från svenska nötdjur bidrar till biologisk mångfald på något sätt, enligt beräkningar av experter på Världsnaturfonden och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det är först de senaste hundra åren som jord- och skogsbruk fått breda ut sig på urskogarnas bekostnad. Med andra ord är begreppet ”öppna landskap” ett modernt påfund som inte har någonting med Sveriges ursprungliga natur att göra.

Globalt står jordbruksektorn för 25% av växthusgasutsläppen, varav köttproduktionen står för 18%. Officiell står jordbruksektorn i Sverige för 13-14% av växthusgasutsläppen. Men då har man inte räknat in exempelvis import av kraftfoder (soja) vilket leder till stora växthusgasutsläpp då regnskog huggs ner. Totalt är svensk köttproduktion inte mycket bättre än det internationella genomsnittet. Dessutom är hälften av allt nötkött som konsumeras i Sverige importerat.

Transportsektorn står för 13,5% av växthusgasutsläppen. Varför skulle 60-70 procent av priset på den miljöfarliga bensinen kunna bestå av skatt, medan köttet både har en skattesubventionerad produktion och en låg moms på 12 procent? Köttskatt behöver inte leda till ett ökat totalt skattetryck då den ger utrymme att sänka andra skatter. Att dåliga saker beskattas är en liberal och logisk tanke. Att däremot skattesubventionera den miljöfarliga köttproduktionen på grund av billiga PR-lögner som ”öppna landskap” är populism.


Kommentera