Forskare är eniga om maten

Det är inte fult att vara lobbyist. Tvärtom, det är ett lika viktigt yrke för demokratin som advokat. Inte för att de alltid talar sanning men för att alla röster ska kunna höras. Jag ser mig själv som en stolt lobbyist för köttskatt, även om jag aldrig fått en krona i betalt.

Problemet med den svenska köttlobbyn, LRF, Scan, Danish Crown, Svenskt Kött AB och köttproducenternas alla riksförbund, är inte att de ljuger. Problemet är att de är så enormt resursstarka och saknar stark motpart. Därför blir allmänheten felinformerad.

Det är inte så att det vetenskapliga läget om köttets inverkan på miljö, klimat, svält och hälsa plötsligt har ändrats. Det enda som har hänt på sista tiden är vissa små rapporter har lyfts fram och hårdtolkats till köttlobbyns fördel. Det kommer nya rapporter om allt varje dag. Det viktiga är att kunna se helheten.

Fakta är att en hög köttkonsumtion ger ökad risk för cancer enligt världens mest kvalificerade experter som bedömer helheten. Enligt Världscancerfonden kan vart tredje cancerfall i västvärlden förebyggas med en hälsosam livsstil. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastej. Deras mål angående rött kött är en snittkonsumtion på 300 gram/vecka och en maxkonsumtion på högst 500 gram/vecka. Det är en bråkdel av det kött som vi konsumerar i Sverige. Kött innehåller dessutom mättat fett vilket leder till hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt en ny rapport från FAO (21/4) står mejerisektorn för omkring fyra procent av de totala globala växthusgasutsläppen som orsakas av mänsklig aktivitet. Alltså, bara mejerisektorn är en större miljöbov än flyget. Nästa steg för FAO är att på liknande sätt beräkna växthusgasutsläppen från annan boskap som buffel, fjäderfä, mindre idisslare och svin. En slutrapport kommer att publiceras 2011. Jag hoppas att den får lika stor uppmärksamhet som den förra. FAO uppskattade nämligen 2006 att boskapssektorn stod för 18 procent av alla växthusgasutsläpp, inräknat hela produktionsförloppet.

Det naivt att inte förstå att de flesta lobbister har en dold agenda. Det gäller även mig. I grunden tycker jag att det är hemskt att vi dödar de försvarslösa djuren, genom att skjuta dem i pannan med bultpistol eller skära halsen av dem med kniv. Jag skäms inte för mina dolda motiv. För det är budskapet som är det viktiga. Alltså, vad vetenskapen säger om vår köttkonsumtion.


REFERENSER

 

Klimatskatt på kött och mjölk ger mindre växthusgaser (pressmeddelande 20/4)
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=15208

Mejerisektorns växthusgasutsläpp beräknade i ny FAO-rapport
http://www.webfinanser.com/nyheter/541091/mejerisektorns-vaxthusgasutslapp-beraknade-i-ny-rapport/

Mejerisektorn större miljöbov än flyget
http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=3644008

Världscancerfondens rekommendationer
http://www.wcrf.org/research/expert_report/recommendations.php

Jordbruksverkets statistik om köttkonsumtion
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/2009:2/20092_amk_ihopb_tabeller17.htm


Kommentera