Fakta om kött och markanvändning

fu– Enligt SLU:s rapport ”Vegan, vegetarian, allätare” kräver en blandkost 2300 kvadratmeter (0,23 hektar) per person och år medan den vegetariska kosten endast behöver 1500 kvadratmeter per person.

– USA:s boskapsdjur konsumerar fem gånger så mycket säd som den mängd som konsumeras av den amerikanska populationen människor.

– 80 % av världens produktion av sojabönor går till djurfoder. En del av detta odlas på skövlad regnskogsmark i Amazonas. Enligt rapporten ”Livestock´s Long Shadow” så har 70 % av skogsskövlingen i Amazonas skett för att anlägga betesmark för boskapsdjur, och på en stor del av de återstående 30 % skövlad skogsmark odlas fodergrödor.
– Totalt importerar de svenska djuruppfödarna cirka 330 000 ton soja från Brasilien varje år.

– I takt med att köttproduktionen i världen ökar försvinner skogarna.


Kommentera