Djuretik ska inte förknippas med militant utilitarism och ateism

Humanisterna bjöd den utilitaristiska och ateistiska djurrättsfilosofen Peter Singer till Stockholms universitet. Jag var där. Det var en katastrof eftersom föraktet mot svaghet var totalt. Hans slutsatser är ett direkt mordförsök på människovärdet.

Peter Singers bok Praktisk Etik, andra utgåvan, sidan 166.
”När ett handikappat spädbarns död kommer att leda till att ett annat spädbarn kommer att födas, med bättre utsikter till ett lyckligt liv, då kommer det totala måttet av lycka att bli större om det handikappade spädbarnet dödas. Förlusten av ett lyckligt liv hos det första spädbarnet uppvägs av vinsten av ett lyckligare liv hos det andra. Därför skulle det enligt ”det totala synsättet” vara rätt att döda det blödarsjuka barnet, om dödandet av det inte har några negativa effekter för andra.”

Gud är en avspegling av våra högsta ideal. En primitiv människa har också en primitiv gud, medan en mer utvecklad människa har en mer utvecklad gud. Min gud finns i mitt hjärta och jag vill av hela min själ tjäna henne genom att göra gott mot alla och allt – även djuren.

Jag blir så trött på alla självrättfärdiga och överlägsna ateistiska humanister som hela tiden banaliserar och förytligar gud och livsåskådningsfrågorna. Titta bara på detta skräckexempel från Humanisterna: gudfinnsnoginte.se

Vad säger jag till de ateistiska humanisterna?

Människan är ett meningsskapande djur. Ta ni bort meningen, så tar ni bort mänskligheten. Utilitarism, värderelativism och en svartvit värld väntar bakom hörnet.

Nästan varje stor prestation för mänskligheten har utförts av människor som ett svar på en känsla av mening. Det gäller i konsten, inom vetenskapen, i politiken eller i samhällsetiken. Tänk på de som skriver stor poesi, de berömda fysikerna, de som mättar hungriga i slummen eller de som riskerade sina liv i kampen mot slaveriet.

Innebörden av systemet ligger alltid utanför systemet. Om en forskare från en annan planet landar på jorden för första gången, ser in i en butik och märker att kunderna använder kreditkort, kanske denne frågar: ”Berätta för mig vad det är för en märklig egenskap hos plastkortet? Du lånar ut det en minut och du får massor med saker tillbaka från butiken?”

Det går inte att förklara vad ett kreditkort är i termer av dess egna egenskaper. Du måste lära utomjordingen om byteshandel, guldpengar och abstrakta former av pengar som bara symboliserar ett värde. Med andra ord behöver du lära utomjordingen en hel del om människans historia, ekonomi och mycket mer.

Innebörden av universum ligger utanför universum. Antingen tror du att det finns något utanför universum eller tror du på en meningslös värld. Det är därför ateismen aldrig kan svara på frågan om innebörden av universum. Och utan den förminskas vi som människor. Ateistisk etik och djuretik är kraftlös och förkrymt.

Att det finns outvecklad och ond religion är en annan sak…


Kommentera