Danmark först med köttskatt

Danska regeringen tror på principen att förbättra samhället genom att använda ekonomiska styrmedel. Principen är ”förorenaren betalar” oavsett vilken typ av ”förorening” det här. Nu har man valt att förbättra folkhälsan genom en skatt på mättat (animaliskt) fett.

Regeringen har sökt med ljus och lykta efter nya inkomstkällor till den sinande statskassan. Många varor är redan hårt beskattade, till exempel bilar och tobak. Nu har ansvariga politiker riktat blickarna mot köttdiskar och mjölkhyllor och bestämt sig för att införa en avgift på mellan 13 och 14 danskar kronor per kilo på mättat fett i livsmedel. En avgift som läggs på den moms som redan finns. Om det blir som regeringen vill införs den nya skatten i juli nästa år. En miljard danska kronor hoppas man få in på det här sättet. Och danskarna får betala mer för kotletter, oxfärs, smör och grädde osv. Läs mer om den nya skatten här: http://hd.se/ledare/2010/11/19/svart-stoppa-fett-med-skatt/Cornell-professorn T. Colin Campbell förklarar pedagogiskt sambandet mellan kött och cancer.


Kommentera