Citat

 • Historiska vegancitat
 • Jahve

  Enligt skapelseberättelsen ska människan äta veganskt.
  1:a Moseboken 1:29 Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

  Men sedan kom tyvärr syndafallet och ondskan in i bilden.
  Jesaja 66:3 Man slaktar tjurar och dräper människor, man offrar får och bryter nacken av hundar, man skänker matoffer och frambär svin, offrar rökelse och hyllar avgudar. De har valt att gå sina egna vägar och njuter av sina vidrigheter.

  Men framtidsvisionen är fortfarande vegansk.
  Jesaja 11:6-7 Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen.

 • Jesus

  Jesus beskriver sig som den gode herden som i kärlek riskerar sitt liv för att försvara fåren. Gud är kärlek och det är kärlekslöst att skada djur.
  * Johannes evangelium 11-12 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden.
  Matteus evangelium 10:29
  Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det.
  Matteus evangelium 19:19 Du skall älska din nästa som dig själv.
  Matteus evangelium 25:40 Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

 • Paulus

  En kristen bör inte äta kött enligt Paulus tydliga direktiv i Nya Testamentet. Jag och många andra kristna vegetarianer tar anstöt av kristna som äter kött. 
  Romarbrevet 14:21 Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.

 • Krishna

  Krishna lär ut att ahimsa, ickevåld, är den ädlaste av andliga principer. Man får inte skada eller döda andra levande varelser.
  Bhagavad-gita 12:13-14 Den som inte hatar någon varelse, utan är vänskaplig och medkännande med alla, är mig kär.

 • Buddha

  Karma är en av buddhismens hörnstenar: God och onda handlingar vänder tillbaka till källan. Den som vill vandra mot upplysning måste tillämpa ahimsa, ickevåld, mot alla sina medvarelser.
  Mahayana Mahaparinirvana Sutra kapitel 7 Köttätandet kväver det stora medlidandets frö.
  Dhammapada 270 Oädel är den som utövar våld mot levande. Ädel kallas den som utövar icke-våld mot allt som andas.

 • Plutarkos

  * Människan är ämnad till bättre sysselsättning än att jaga och hugga halsen av oskäliga djur.

  * För att få i oss en liten munfull med kött, berövar vi en själ solen och ljuset, och av den mängd av tid och liv, som den hade fötts till världen för att njuta av.

 • Isak Syriern

  * Det är ett hjärta som brinner av kärlek för hela skapelsen; för människorna, för fåglarna, för djuren, för alla varelser. Han som har ett sådant hjärta kan inte se eller tänka på en varelse utan att hans ögon fylls med tårar på grund av det enorma medlidande som griper hans hjärta; ett hjärta som har veknat och inte längre kan stå ut med att se eller höra någons lidande, inte ens den minsta lilla smärta som tillfogats en varelse. Det är därför en sådan människa aldrig slutar upp med att be för djuren. Han är rörd av det oändliga medlidande som råder i allas hjärtan hos dem som blir förenade med Gud.

 • Moses Maimonides

  * Man ska inte tro att alla varelser existerar för människans skull. Tvärtom, alla andra varelser är också menade för sin egen skull och inte för någon annans skull.

 • Franciskus av Assisi

  * Om man har människor som utesluter någon av Guds skapade varelser från skyddet av medlidande, så har man människor som behandlar sina medmänniskor på samma sätt.

 • Thomas More

  * Utopisterna inser att slaktandet av våra medvarelser gradvis förstör medkänslan, vilken är den finaste känslan som människan kan uppbringa.

 • John Locke

  * Tendenser till grymhet hos barn borde hållas i uppsikt, och om de visar några sådana tendenser, borde de läras motsatsen. Oskicket att plåga och döda djur, kommer att gradvis hårdna deras hjärtan även gentemot människor. Barn borde från början uppfostras i att avsky dödandet och plågandet av andra levande varelser.

 • Benjamin Franklin

  * Vegetarianism är ett stort framsteg. Tankens större klarhet och snabbare uppfattningsförmåga motiverade människan till att bli vegetarian. Köttätande är oprovocerat mord.

 • Ella Wheeler Wilcox

  THE WORLD’S NEED

  So many gods So many creeds,
  So many paths that wind and wind
  While just the art of being kind
  is all this sad world needs.

  I am the voice of the voiceless
  Through me the mute shall speak
  ’til the deaf world’s ear be made to hear
  the cry of the wordless weak.

  From lab, from cage, from kennel,
  from slaughterhouses, comes the wail
  of my tortured kin who proclaim the sin
  of the mighty against the frail.

  For love is the true religion
  And love is the law sublime
  And all that is wrought where love is not
  will die with the touch of time.

  Oh, shame on the mothers of mortals
  who have not stopped to teach
  of the sorrow that lies in an animal’s eyes;
  the sorrow that has no speech.

  The same power formed the sparrow
  that fashioned man; the king
  The god of the whole gave a living soul
  to furred and to feathered thing.

  And I am my brother’s keeper
  And I will fight his fight and
  speak the word for beast and bird
  til the world shall set things right.

 • Lev Tolstoj

  * Så länge det finns slakthus kommer det också att finnas slagfält.
  * Hur kan vi vänta oss idealiska förhållanden på Jorden, när våra kroppar är levande gravar för mördade djur?
  * Om man verkligen allvarligt söker leva ett gott liv, så är det alltid köttprodukter som är det första man ska avstå, därför att dess nyttjande helt enkelt är omoraliskt, då det involverar verkställandet av en handling som strider mot den moraliska känslan – dödande.

 • Mahatma Gandhi

  * Storheten av en nation och dess moraliska framsteg kan bedömas av hur dess djur behandlas.
  * Jag anser att, ju mer hjälplös ett djur är, desto mer är den berättigad till att beskyddas av människan från människans grymhet.
  * För att göra andliga framsteg så krävs det, anser jag, att vi vid ett visst skede slutar upp med att döda våra medvarelser för tillfredsställandet av våra kroppsliga behov.

 • Albert Schweitzer

  * Det är människans medkänsla med alla djur som är det som verkligen gör henne till människa.
  * En religion eller filosofi som inte grundar sig på respekten för allt liv, är ingen sann religion eller filosofi.

 • Theodor Adorno

  * Auschwitz börjar närhelst någon ser på ett slakthus och tänker: De är bara djur.

 • Isaac Bashevis Singer

  * Från djurens synvinkel är alla människor nazister; för djuren är det en evig Treblinka.
  * Det kommer aldrig att vara någon fred i världen, så länge som vi äter djur.
  * Människor säger ofta att människan alltid har ätit djur, som om det vore ett rättfärdigande för att fortsätta med detta. Enligt denna logik, så borde vi inte hindra människor från att mörda andra människor, eftersom detta också har pågått sedan urminnes tider.