EU-kommissionen: Kopplingen köttkonsumtion/klimatförändringen värd ingående granskning

Köttkonsumtion och klimatförändringar SKRIFTLIG FRÅGA E-4632/07 från Jens Holm (GUE/NGL) till kommissionen Angående: Köttkonsumtion och klimatförändringar Att köttkonsumtion har tydliga negativa effekter för miljön är väl känt sedan tidigare. Boskapssektorn är en av världens största miljöbovar och står för cirka … Läs mer