Sveriges Riksbank: Ökad köttkonsumtion huvudorsak till höjda matpriser

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=28140 -klipp– Högre inkomster per capita i Kina, Indien och andra snabbt växande ekonomier har lett till ökad efterfrågan på livsmedel och även förändringar i sammansättningen av livsmedelskonsumtionen. Särskilt har efterfrågan på kött ökat, vilket i sin tur drivit upp … Läs mer