Sveriges Riksbank: Ökad köttkonsumtion huvudorsak till höjda matpriser

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=28140 -klipp– Högre inkomster per capita i Kina, Indien och andra snabbt växande ekonomier har lett till ökad efterfrågan på livsmedel och även förändringar i sammansättningen av livsmedelskonsumtionen. Särskilt har efterfrågan på kött ökat, vilket i sin tur drivit upp … Läs mer

EU-kommissionen: Kopplingen köttkonsumtion/klimatförändringen värd ingående granskning

Köttkonsumtion och klimatförändringar SKRIFTLIG FRÅGA E-4632/07 från Jens Holm (GUE/NGL) till kommissionen Angående: Köttkonsumtion och klimatförändringar Att köttkonsumtion har tydliga negativa effekter för miljön är väl känt sedan tidigare. Boskapssektorn är en av världens största miljöbovar och står för cirka … Läs mer