Befolkningstillväxten tvingar snart fram köttskatt

Det är viktigt att vi inte drabbas av panik nu när det kommer allt fler tecken på att befolkningstillväxten inte avtar. En köttskatt skulle ge oss tid att komma på en lösning, då 70 % av jordens jordbruksmark används till boskapsuppfödning enligt FN.

Fakta är att vi nu är mitt inne i den blå branta delen av kurvan, och som du säkert vet så trodde man förr på en avtagande befolkningstillväxt snart. Det gjorde jag också. Men nu är jag dels skeptisk till en del beräkningar man gjort, dels ser jag lokala problem som kan leda till massvält även om den totala befolkningsökningen avtar.

Befolkningstillväxten högst bland riktigt fattiga länder. Länder som exempelvis Qatar, Uganda, Afghanistan, Etritrea, Benin, Chad, Jemen, Niger och Somalia har befolkningstillväxttal på 3,2-5 procent per år. Det är en dramatisk förändring på säg en 10-20 års period. Med en sådan tillväxttakt tar det inte lång tid innan en fördubbling sker. Detta i länder och områden med hög analfabetism, låg utbildningsgrad, låga inkomster, dålig infrastruktur och politisk instabilitet. Kombinera det med höjda mat- och energipriser samt ökad köttkonsumtion. Den ökande rikedomen i länder som Kina och Thailand leder visserligen till lägre befolkningstillväxt i dessa länder, men det drar också upp priset på vissa viktiga matprodukter – vilket kanske gynnar vissa producenter, men knappast majoriteten som lever på svältgränsen.

Även med en avtagande, (men fortsatt) ökning, kommer kvoten mellan antal människor som föds i den fattiga respektive rika världen att öka.

Indien, ligger alltjämt på 2,72 barn per kvinna. Indien beräknas öka sin befolkning med hela 500 miljoner människor mellan 2009 och 2050. Och så har vi afrikanska länder som Etiopien (6,12), Angola (6,12), Zambia (5,15), Nigeria (4,91), likaså stora muslimska länder som Afghanistan (6,53), Pakistan (3,60) och Saudiarabien (3,83). Ett land som Etiopien beräknas öka sin befolkning från 83 miljoner år 2009 till 278 miljoner år 2050! Kongo (Kinshasa) går enligt prognosen från 69 till 189 miljoner människor. Nigeria från 149 till 264 miljoner.


Kommentera