Åsikten att kött är mord är inte anarkism

Visionen om ett vegetariskt samhälle är snart en verklighet den dag då djurrätt inte sammankopplas med vänsteranarkism – svarta munkjackor, spänning, direkt aktion och revolution. Nyligen dömdes två djurrättsaktivister till dagsböter för olaga intrång i samband med filmning av grisar. Media försvarade inte som normalt sina journalistkollegor. Tystnaden var denna gång nästan total. Troligtvis på grund av associationen: militant vegan, huligan, djurrättsaktivist och terrorist.

Det är vördnaden för livet, inte anarkism, som är grunden för djurrättstanken. Då blir dödande av djur ett problem och då blir djurens lidande till följd av dåligt djurskydd också ett problem.

Djurrättstankar har funnits runt om i världen i hundratals år. Den legendariske filosofen och läkaren Moses Maimonides sa redan på 1100-talet: ”Man ska inte tro att alla varelser existerar för människans skull. Tvärtom, alla andra varelser är också menade för sin egen skull och inte för någon annans skull.”

Djurrätten är inte absolut till sin natur utan det finns naturligtvis olika grader. Men ingen med vördnad för livet kan vara nöjd med djurskyddet i dag. Situationen för djuren i Sverige är vidrig och akut. Var fjärde gris dör inom några veckor enligt Ekots beräkningar. Några svälter ihjäl, andra föds döda en del blir sjuka och måste avlivas. Grisdödligheten ökar i princip varje år.

Dessutom importeras mycket kött från EU. En ny rapport från EU-kommissionen visar att en stor andel av korna i Europa dödas utan bedövning. I Belgien dödas tre av fyra kor på detta sätt. I hela EU, förutom Sverige, är det tillåtet med religiös slakt. Halsen skärs av på fullt medvetna djur så att de tämligen långsamt förblöder. En fransk kartläggning visar att det i genomsnitt tar 4–5 minuter. Detta är objektivt sett grovt, eller mycket grovt, djurplågeri.

Fakta är att djurskyddet har försämrats dramatiskt i Sverige under senaste 30 åren. Det beror på en extremt hård avel, industrialisering och att EU har pressat Sverige att närma sig den skamligt låga europiska djurskyddsnivån.

Nu är det dags att glömma den hämmande och förlamande associationen mellan djurrätt och anarkism. Av vördnad för livet bör vi resa oss och kräva att djurskyddslagens paragraf 4 ska förverkligas: ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” I klartext betyder det att vi bör kräva att riksdagen förtydligar, förstärker och preciserar den svenska djurskyddslagen samt inför straffskatter på importerat kött som producerats med en lägre djurskyddsnivå. Det är första steget mot ett vegetariskt samhälle där vi inte dödar eller skadar djur . Djur kan nämligen bara bete sig naturligt i det fria och de är till för sin egen skull.


Kommentera