Köttskatt är lösningen på Östersjöns problem

osDet är viktigt att förorenaren får betala notan, se länk. Djurhållning står enligt FN för 18 % av växthusgaserna mot transportsektorns 13,5 %. Dessutom sabbar djurhållningen Östersjön.

Håller just på att läsa boken ”Östersjön – hot och hopp”. Det är en sammanställning av vad vetenskapsmännen säger om övergödningen av Östersjön.

  1. 25 % av Östersjöns botten är redan död på grund av övergödning.
  2. Övergödningen beror på att Östersjön tillförs för mycket fosfor och kväve.
  3. 49 % av allt kväve och 43 % av allt fosfor som tillförs Östersjön årligen kommer från jordbruket? Det kommer från gödsel (mest från djur och bara lite från konstgödsel) och det mesta som odlas i Sverige blir djurfoder.
  4. Det regnar kväve och fosfor till Östersjön som kommer från hela världens jordbruk.
  5. Reningsverken står endast för 20 % övergödningen.
  6. Kväve och fosfor som rinner ner från skogen till Östersjön är naturligt och ingenting som människan har orsakat. Det är naturlig gödning och ingen övergödning.

Sammanlagt blir det ca 62 %  av övergödningen som kommer från animaliekonsumtionen om jag räknat rätt. Sverige är en stor syndare per invånare med 20 % av den totala skulden. Visst ska man göra som regeringen gör och satsa på reningsverk i östländerna men det vore också otroligt effektivt att minska vår egen köttkonsumtion. Köttskatt är den i särklass mest kostnadseffektiva lösningen!!!


Kommentera