100 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött

wm– Enligt professor David Pimentel vid Cornell University i USA krävs 100 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, om man räknar in produktionen av foder. För ett kilo potatis behövs 500 liter.

– Att köttproduktionen har fördubblats de senaste 25 åren är utan tvekan är starkt bidragande orsak till att bristen på färskvatten i världen blir allt större.

– Över 80 länder lider idag av vattenbrist och en miljard människor saknar tillgång till rent vatten.


Kommentera